Plutarch, De tranquilitate animi, section 8

(플루타르코스, De tranquilitate animi, section 8)

ὅθεν ἐκεῖνον αὖθισ τὸν περὶ τῶν πραγμάτων λόγον ἀναλάβωμεν. ὡσ γὰρ ἐν τῷ πυρέττειν πικρὰ πάντα καὶ ἀηδῆ φαίνεται γευομένοισ, ἀλλ’ ὅταν ἴδωμεν ἑτέρουσ ταὐτὰ προσφερομένουσ καὶ μὴ δυσχεραίνοντασ, οὐκέτι τὸ σιτίον οὐδὲ τὸ ποτὸν ἀλλ’ αὑτοὺσ αἰτιώμεθα καὶ τὴν νόσον οὕτωσ καὶ τοῖσ πράγμασι παυσόμεθα μεμφόμενοι καὶ δυσχεραίνοντεσ, ἂν ἑτέρουσ ταὐτὰ προσδεχομένουσ ἀλύπωσ καὶ ἱλαρῶσ ὁρῶμεν. ἀγαθὸν τοίνυν ἐν τοῖσ ἀβουλήτοισ συμπτώμασι πρὸσ εὐθυμίαν καὶ τὸ μὴ παρορᾶν ὅσα προσφιλῆ καὶ ἀστεῖα πάρεστιν ἡμῖν, ἀλλὰ μιγνύντασ ἐξαμαυροῦν τὰ χείρονα τοῖσ βελτίοσι. νῦν δὲ τὰσ μὲν ὄψεισ ὑπὸ τῶν ἄγαν λαμπρῶν τιτρωσκομένασ ἀποστρέφοντεσ ταῖσ ἀνθηραῖσ καὶ ποώδεσι χροιαῖσ παρηγοροῦμεν, τὴν δὲ διάνοιαν ἐντείνομεν εἰσ τὰ λυπηρὰ καὶ προσβιαζόμεθα τοῖσ τῶν ἀνιαρῶν ἐνδιατρίβειν ἀναλογισμοῖσ, μονονοὺ βίᾳ τῶν βελτιόνων ἀποσπάσαντεσ. καίτοι τό γε πρὸσ τὸν πολυπράγμονα λελεγμένον οὐκ ἀηδῶσ δεῦρ’ ἔστι μετενεγκεῖν τί τἀλλότριον, ἄνθρωπε βασκανώτατε, κακὸν ὀξυδορκεῖσ, τὸ δ’ ἴδιον παραβλέπεισ;

τί τὸ σεαυτοῦ κακόν, ὦ μακάριε, λίαν καταβλέπεισ καὶ ποιεῖσ ἐναργὲσ ἀεὶ καὶ πρόσφατον, ἀγαθοῖσ δὲ παροῦσιν οὐ προσάγεισ τὴν διάνοιαν; "παρόντων, κακὸν ζητοῦντα.

καὶ γὰρ οἱ πολλοὶ τὰ χρηστὰ καὶ πότιμα τῶν ἰδίων ὑπερβαίνοντεσ ἐπὶ τὰ δυσχερῆ καὶ μοχθηρὰ τρέχουσιν. ὁ δ’ Ἀρίστιπποσ οὐ τοιοῦτοσ, ἀλλ’ ἀγαθὸσ, ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ, πρὸσ τὰ βελτίονα τῶν ὑποκειμένων ἐξαναφέρειν καὶ ἀνακουφίζειν αὑτόν· "οὐχὶ σοὶ μὲν χωρίδιον ἕν ἔστιν, ἐμοὶ δὲ τρεῖσ ἀγροὶ καταλείπονται; "οὐ σοὶ μᾶλλον ἡμεῖσ συναχθόμεθα;

μανικὸν γάρ ἐστι τοῖσ ἀπολλυ· μένοισ ἀνιᾶσθαι μὴ χαίρειν δὲ τοῖσ σῳζομένοισ, ἀλλ’ ὥσπερ τὰ μικρὰ παιδάρια, ἀπὸ πολλῶν παιγνίων ἂν ἕν τισ ἀφέληταί τι, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα ἀπορρίψαντα κλαίει καὶ βοᾷ, τὸν αὐτὸν τρόπον ἡμᾶσ περὶ ἓν ὀχληθέντασ ὑπὸ τῆσ τύχησ, καὶ τἄλλα πάντα ποιεῖν ἀνόνητα ἑαυτοῖσ ὀδυρομένουσ καὶ δυσφοροῦντασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION