Plutarch, chapter 29 3:

(플루타르코스, chapter 29 3:)

ἐπεὶ δὲ νυκτομαχεῖν οὐ πάτριον αὐτοῖσ ἐστιν οὐδὲ ῥᾴδιον, ἐξῄει δὲ νύκτωρ ὁ Κράσσοσ, ὅπωσ μὴ καθυστερήσωσι πολὺ τῇ διώξει στρατηγῶν ὁ Ἀνδρόμαχοσ ἄλλοτε ἄλλασ ὁδοὺσ ὑφηγεῖτο, καὶ τέλοσ ἐξέτρεψεν εἰσ ἕλη βαθέα καὶ χωρία τάφρων μεστὰ τὴν πορείαν, χαλεπὴν καὶ πολυπλανῆ γινομένην τοῖσ ἐπισπομένοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION