Plutarch, chapter 17

(플루타르코스, chapter 17)

ὁ δὲ Κράσσοσ εἰσ Βρεντέσιον ἦλθεν. . γελάσασ δ’ ὁ Γαλάτησ· "ὦ αὐτόκρατορ, ὡσ ὁρῶ, πρωὶ λίαν ἐπὶ Πάρθουσ ἐλαύνεισ.

ἦν δ’ ὁ Κράσσοσ ἑξήκοντα μὲν ἔτη παραλλάττων, πρεσβύτεροσ δὲ τὴν ὄψιν ἢ καθ’ ἡλικίαν. ἀφικόμενον δ’ αὐτὸν ἐδέξατο τὰ πράγματα τῆσ ἐλπίδοσ ἀξίωσ τὸ πρῶτον. καὶ γὰρ ἔζευξε ῥᾳδίωσ τὸν Εὐφράτην καὶ διήγαγε τὸν στρατὸν ἀσφαλῶσ, καὶ πόλεισ πολλὰσ ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ κατέσχεν ἑκουσίωσ προσθεμένασ. ἐν μιᾷ δ’, ἧσ Ἀπολλώνιόσ ἐτυράννει, στρατιωτῶν ἑκατὸν ἀναιρεθέντων ἐπαγαγὼν τὴν δύναμιν αὐτοῖσ καὶ κρατήσασ διήρπασε τὰ χρήματα καὶ τοὺσ ἀνθρώπουσ ἀπέδοτο·

Ζηνοδοτίαν ἐκάλουν τὴν πόλιν οἱ Ἕλληνεσ. ἐπὶ ταύτησ ἀλούσησ δεξάμενοσ αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῆσ στρατιᾶσ ἀναγορευθῆναι πολλὴν ὦφλεν αἰσχύνην, καὶ ταπεινὸσ ἐφάνη καὶ περὶ τὰ μείζονα δύσελπισ οὕτω πλεονέκτημα μικρὸν ἠγαπηκώσ. ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰσ > ταῖσ προσκεχωρηκυίαισ πόλεσιν, ὧν ἀριθμὸσ ἧν ἑπτακισχίλιοι πεζοί χίλιοι δ’ ἱππεῖσ, ἀνεχώρησεν αὐτόσ ἐν Συρίᾳ διαχειμάσων καὶ δεξόμενοσ αὐτόθι τὸν υἱόν ἥκοντα παρὰ Καίσαροσ ἐκ Γαλατίασ αὐτόν τε κεκοσμημένον ἀριστείοισ καὶ χιλίουσ ἱππεῖσ ἐπιλέκτουσ ἄγοντα.

τοῦτο πρῶτον ἁμαρτεῖν ἔδοξεν ὁ Κράσσοσ μετά γε τὴν στρατείαν αὐτήν μέγιστον ἁμάρτημα τῶν γενομένων, ὅτι πρόσω χωρεῖν δέον ἔχεσθαί τε Βαβυλῶνοσ καὶ Σελευκείασ, δυσμενῶν ἀεὶ Πάρθοισ πόλεων, χρόνον ἐνέδωκε τοῖσ πολεμίοισ παρασκευῆσ, ἔπειτα τὰσ ἐν Συρίᾳ διατριβὰσ ᾐτιῶντο χρηματιστικὰσ μᾶλλον οὔσασ ἢ στρατηγικάσ· οὐ γὰρ ὅπλων ἀριθμὸν ἐξετάζων οὐδὲ γυμνασιῶν ποιούμενοσ ἁμίλλασ, ἀλλὰ προσόδουσ πόλεων ἐκλογιζόμενοσ καὶ τὰ χρήματα τῆσ ἐν Ιἑραπόλει θεοῦ σταθμοῖσ καὶ τρυτάναισ μεταχειριζόμενοσ ἐπὶ πολλὰσ ἡμέρασ, ἐπιγράφων δὲ καὶ δήμοισ καὶ δυνάσταισ στρατιωτῶν καταλόγουσ, εἶτ’ ἀνιεὶσ ἀργύριον διδόντασ, ἠδόξει καὶ κατεφρονεῖτο τούτοισ.

γίνεται δὲ πρῶτον αὐτῷ σημεῖον ἀπὸ τῆσ θεοῦ ταύτησ, ἣν οἱ μὲν Ἀφροδίτην, οἱ δὲ Ἥραν, οἱ δὲ τὴν ἀρχὰσ καὶ σπέρματα πᾶσιν ἐξ ὑγρῶν παρασχοῦσαν αἰτίαν καὶ φύσιν νομίζουσι, καὶ τὴν πάντων εἰσ ἀνθρώπουσ ἀρχὴν ἀγαθῶν καταδείξασαν.

ἐξιόντων γὰρ ἐκ τοῦ ἱεροῦ πρῶτοσ ἐσφάλη κατὰ τὰσ πύλασ ὁ νεανίασ Κράσσοσ, εἶτ’ ἐπ’ αὐτῷ περιπεσὼν ὁ πρεσβύτεροσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION