Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 22

(플루타르코스, Aemilius Paulus, chapter 22)

καὶ κρίσιν μὲν ὀξυτάτην μέγιστοσ ἀγὼν οὗτόσ ἔσχεν ἐνάτησ γὰρ ὡρ́ασ ἀρξάμενοι μάχεσθαι πρὸ δεκάτησ ἐνίκησαν τῷ δὲ λειπομένῳ τῆσ ἡμέρασ χρησάμενοι πρὸσ τὴν δίωξιν καὶ μέχρι σταδίων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι διώξαντεσ ἑσπέρασ ἤδη βαθείασ ἀπετράποντο. καὶ τοὺσ μὲν ἄλλουσ οἱ θεράποντεσ ὑπὸ λαμπάδων ἀπαντῶντεσ μετὰ χαρᾶσ καὶ βοῆσ ἀπῆγον ἐπὶ τὰσ σκηνάσ φωτὶ λαμπομένασ καὶ κεκοσμημένασ κιττοῦ καὶ δάφνησ στεφάνοισ· αὐτὸν δὲ τὸν στρατηγὸν μέγα πένθοσ εἶχε. δυεῖν γὰρ υἱῶν αὐτοῦ στρατευομένων ὁ νεώτεροσ οὐδαμοῦ φανερὸσ ἦν, ὃν ἐφίλει τε μάλιστα καὶ πλεῖστον εἰσ ἀρετὴν φύσει προὔχοντα τῶν ἀδελφῶν ἑώρα.

θυμοειδῆ δὲ καὶ φιλότιμον ὄντα τὴν ψυχήν, ἔτι δ’ ἀντίπαιδα τὴν ἡλικίαν, παντάπασιν ἀπολωλέναι κατεδόξαζεν, ὑπ’ ἀπειρίασ ἀναμιχθέντα τοῖσ πολεμίοισ μαχομένοισ. ἀπορουμένου δὲ αὐτοῦ καὶ περιπαθοῦντοσ ᾔσθετο πᾶν τὸ στράτευμα, καὶ μεταξὺ δειπνοῦντεσ ἀνεπήδων καὶ διέθεον μετὰ λαμπάδων, πολλοὶ μὲν ἐπὶ τὴν σκηνὴν τοῦ Αἰμιλίου, πολλοὶ δὲ πρὸ τοῦ χάρακοσ ἐν τοῖσ πρώτοισ νεκροῖσ ζητοῦντεσ.

κατήφεια δὲ τὸ στρατόπεδον καὶ κραυγὴ τὸ πεδίον κατεῖχεν ἀνακαλουμένων τὸν Σκηπίωνα. πᾶσι γὰρ ἀγαστὸσ ἦν εὐθὺσ ἐξ ἀρχῆσ, πρὸσ ἡγεμονίαν καὶ πολιτείαν ὡσ ἄλλοσ οὐδεὶσ τῶν συγγενῶν κεκραμένοσ τὸ ἦθοσ. ὀψὲ δ’ οὖν ἤδη σχεδὸν ἀπεγνωσμένοσ ἐκ τῆσ διώξεωσ προσῄει μετὰ δύο ἢ τριῶν ἑταίρων, αἵματοσ καὶ φόνου πολεμίων ἀνάπλεωσ, ὥσπερ σκύλαξ γενναῖοσ, ὑφ’ ἡδονῆσ ἀκρατῶσ τῇ νίκῃ συνεξενεχθείσ.

οὗτόσ ἐστι Σκηπίων ὁ τοῖσ ἱκνουμένοισ χρόνοισ Καρχηδόνα καὶ Νομαντίαν κατασκάψασ καὶ πολὺ πρῶτοσ ἀρετῇ τῶν τότε Ῥωμαίων γενόμενοσ καὶ δυνηθεὶσ μέγιστον. Αἰμιλίῳ μὲν οὖν τὴν τοῦ κατορθώματοσ νέμεσιν εἰσ ἕτερον ἡ τύχη καιρὸν ὑπερβαλλομένη τότε παντελῆ τὴν ἡδονὴν ἀπεδίδου τῆσ νίκησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION