Plutarch, Adversus Colotem, section 32

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 32)

"εἰ γὰρ πρὸσ Ἀντίδωρον ἢ Βίωνα τὸν σο· "φιστὴν γράφων ἐμνήσθη νόμων καὶ πολιτείασ καὶ διατάξεωσ, οὐκ ἄν τισ εἶπεν αὐτῷ μέν’, ὦ ταλαίπωρ’, ἀτρέμα σοῖσ ἐν δεμνίοισ περιστέλλων τὸ σαρκίδιον ἐμοὶ δὲ περὶ τούτων οἱ οἰκονομικῶσ καὶ πολιτικῶσ βεβιωκότεσ ἐγκαλείτωσαν; "εἰσὶ δ’ οὗτοι πάντεσ οἷσ Κωλώτησ λελοιδόρηκεν. "ὧν Δημόκριτοσ μὲν παραινεῖ τήν τε πολιτικήν τέχνην μεγίστην οὖσαν ἐκδιδάσκεσθαι καὶ τοὺσ πόνουσ διώκειν, ἀφ’ ὧν τὰ μεγάλα καὶ λαμπρὰ γίγνεται τοῖσ; "ἀνθρώποισ. "Παρμενίδησ δὲ τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα διεκόσμησε νόμοισ ἀρίστοισ, ὥστε τὰσ ἀρχὰσ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐξορκοῦν τοὺσ πολίτασ ἐμμενεῖν τοῖσ Παρμενίδου νόμοισ. "Ἐμπεδοκλῆσ δὲ τούσ τε πρώτουσ τῶν πολιτῶν ὑβρίζοντασ καὶ διαφοροῦντασ τὰ κοινὰ ἐξέβαλεν ἐξελέγξασ τήν τε χώραν ἀπήλλαξεν ἀκαρπίασ καὶ λοιμοῦ, διασφάγασ ὄρουσ ἀποτειχίσασ, δι’ ὧν ὁ νότοσ εἰσ τὸ πεδίον ὑπερέβαλλε. "Σωκράτησ δέ, μετὰ τὴν καταδίκην φυγῆσ αὐτῷ μεμηχανημένησ ὑπὸ τῶν φίλων, οὐκ ἐχρήσατο, τοὺσ νόμουσ βεβαιῶν, ἀλλ’ ἀδίκωσ ἀποθανεῖν εἵλετο μᾶλλον ἢ σωθῆναι παρανόμωσ. "Μέλισσοσ δὲ τῆσ πατρίδοσ στρατηγῶν Ἀθηναίουσ κατεναυμάχησε. "Πλάτων δὲ καλοὺσ; "μὲν ἐν γράμμασι λόγουσ περὶ νόμων καὶ πολιτείασ ἀπέλιπε, πολὺ δὲ κρείττονασ ἐνεποίησε τοῖσ ἑταίροισ ἀφ’ ὧν Σικελία διὰ Δίωνοσ ἠλευθεροῦτο καὶ Θρᾴκη διὰ Πύθωνοσ καὶ Ἡρακλείδου Κότυν ἀνελόντων, Ἀθηναίων δὲ Χαβρίαι στρατηγοὶ καὶ Φωκίωνεσ ἐξ Ἀκαδημείασ ἀνέβαινον. "Ἐπίκουροσ μὲν γὰρ εἰσ Ἀσίαν ἐξέπεμπε τοὺσ Τιμοκράτει λοιδορησομένουσ, καὶ τῆσ βασιλικῆσ ἐξελῶντασ αὐλῆσ τὸν ἄνθρωπον, ὅτι Μητροδώρῳ προσέκρουσεν ἀδελφὸσ ὤν· "καὶ ταῦτ’ ἐν τοῖσ βιβλίοισ γέγραπται τοῖσ ἐκείνων. "Πλάτων δὲ τῶν ἑταίρων ἐξαπέστειλεν Ἀρκάσι μὲν Ἀριστώνυμον διακοσμήσοντα τὴν πολιτείαν, Ἠλείοισ δὲ Φορμίωνα, Μενέδημον δὲ Πυρραίοισ. "Εὔδοξοσ δὲ Κνιδίοισ καὶ Ἀριστοτέλησ Σταγειρίταισ, Πλάτωνοσ ὄντεσ συνήθεισ, νόμουσ ἔγραψαν· "παρὰ δὲ,Ξενοκράτουσ Ἀλέξανδροσ ὑποθήκασ ᾔτησε περὶ βασιλείασ· "ὁ δὲ πεμφθεὶσ πρὸσ Ἀλέξανδρον ὑπὸ τῶν ἐν Ἀσίᾳ κατοικούντων Ἑλλήνων καὶ μάλιστα διακαύσασ καὶ παροξύνασ ἅψασθαι τοῦ πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ πολέμου Δήλιοσ ἦν Ἐφέσιοσ, ἑταῖροσ Πλάτωνοσ. "Ζήνων τοίνυν ὁ Παρμενίδου γνώριμοσ ἐπιθέμενοσ Δημύλῳ τῷ τυράννῳ καὶ δυστυχήσασ περὶ τὴν πρᾶξιν ἐν πυρὶ τὸν Παρμενίδου λόγον ὥσπερ χρυσὸν ἀκήρατον καὶ δόκιμον παρέσχε καὶ ἀπέδειξεν ἔργοισ, ὅτι τὸ αἰσχρὸν ἀνδρὶ μεγάλῳ φοβερόν ἐστιν, ἀλγηδόνα δὲ παῖδεσ καὶ γύναια καὶ γυναίων ψυχὰσ ἔχοντεσ ἄνδρεσ δεδίασι· "τὴν γὰρ γλῶτταν αὑτοῦ διατραγὼν τῷ τυράννῳ προσέπτυσεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION