Plutarch, Adversus Colotem, section 31 1:

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 31 1:)

"οὐδεὶσ οὖν ἔπαινοσ ἄξιοσ ἂν γένοιτο τῶν ἐπὶ ταῦτα τὰ πάθη τὰ θηριώδη νόμουσ θεμένων καὶ πολιτείασ καὶ ἀρχὰσ καὶ νόμων διάταξιν. "ἀλλὰ τίνεσ εἰσὶν οἱ ταῦτα συγχέοντεσ καὶ καταλύοντεσ καὶ ἄρδην ἀναιροῦντεσ; "οὐχ οἱ πολιτείασ ἀφιστάντεσ αὑτοὺσ καὶ τοὺσ πλησιάζοντασ; "οὐχ οἱ τὸν τῆσ ἀταραξίασ στέφανον ἀσύμβλητον εἶναι ταῖσ μεγάλαισ ἡγεμονίαισ λέγοντεσ; "οὐχ οἱ τὸ βασιλεύειν ἁμαρτίαν καὶ διάπτωσιν ἀποφαίνοντεσ καὶ γράφοντεσ αὐταῖσ λέξεσιν, ὅτι λέγειν δεῖ, πῶσ τισ ἄριστα τὸ τῆσ φύσεωσ τέλοσ συντηρήσει καὶ πῶσ τισ ἑκὼν εἶναι μὴ πρόσεισιν ἐξ ἀρχῆσ ἐπὶ τὰσ τῶν πληθῶν ἀρχάσ· "καὶ ἔτι ταῦτα πρὸσ ἐκείνοισ οὐδὲν οὖν ἔτι δεῖ τοὺσ Ἕλληνασ σῴζειν οὐδ’ ἐπὶ σοφίᾳ στεφάνου παρ’ αὐτῶν τυγχάνειν, ἀλλ’ ἐσθίειν καὶ πίνειν, ὦ Τιμόκρατεσ, ἀβλαβῶσ τῇ σαρκὶ καὶ κεχαρισμένωσ; "ἀλλὰ μὴν ἧσ γε καὶ Κωλώτησ ἐπαινεῖ διατάξεωσ τῶν νόμων πρῶτόν ἐστιν ἡ περὶ θεῶν δόξα καὶ μέγιστον, καὶ Λυκοῦργοσ Λακεδαιμονίουσ καὶ Νομᾶσ Ῥωμαίουσ καὶ Ιὤν ὁ παλαιὸσ Ἀθηναίουσ καὶ Δευκαλίων Ἕλληνασ ὁμοῦ τι πάντασ καθωσίωσαν, εὐχαῖσ καὶ ὁρ́κοισ καὶ μαντεύμασι καὶ φήμαισ; "ἐμπαθεῖσ πρὸσ τὰ θεῖα δι’ ἐλπίδων ἅμα καὶ φόβων καταστήσαντεσ. "εὑρ́οισ δ’ ἂν ἐπιὼν πόλεισ ἀτειχίστουσ, ἀγραμμάτουσ, ἀβασιλεύτουσ, ἀοίκουσ, ἀχρημάτουσ, νομίσματοσ μὴ δεομένασ, ἀπείρουσ θεάτρων καὶ γυμνασίων ἀνιέρου δὲ πόλεωσ καὶ ἀθέου, μὴ χρωμένησ εὐχαῖσ μηδ’ ὁρ́κοισ μηδὲ μαντείαισ μηδὲ θυσίαισ ἐπ’ ἀγαθοῖσ μηδ’ ἀποτροπαῖσ κακῶν οὐδεὶσ ἐστιν οὐδ’ ἔσται γεγονὼσ θεατήσ· "ἀλλὰ πόλισ ἄν μοι δοκεῖ μᾶλλον ἐδάφουσ χωρὶσ; "ἢ πολιτεία τῆσ περὶ θεῶν δόξησ ὑφαιρεθείσησ παντάπασι σύστασιν λαβεῖν ἢ λαβοῦσα τηρῆσαι. "τοῦτο μέντοι τὸ συνεκτικὸν ἁπάσησ κοινωνίασ καὶ νομοθεσίασ ἔρεισμα καὶ βάθρον οὐ κύκλῳ περιιόντεσ οὐδὲ κρύφα καὶ δι’ αἰνιγμάτων, ἀλλὰ τὴν πρώτην τῶν κυριωτάτων δοξῶν προσβαλόντεσ εὐθὺσ ἀνατρέπουσιν. "εἶθ’ ὥσπερ ὑπὸ ποινῆσ ἐλαυνόμενοι δεινὰ ποιεῖν ὁμολογοῦσι, συγχέοντεσ τὰ νόμιμα καὶ τὰσ διατάξεισ τῶν νόμων ἀναιροῦντεσ, ἵνα μηδὲ συγγνώμησ τύχωσι. "τὸ μὲν γὰρ ἁμαρτάνειν περὶ δόξαν, εἰ καὶ μὴ σοφῶν, ὅμωσ ἀνθρώπινόν ἐστι· "τὸ δ’ ἐγκαλεῖν ἑτέροισ ἅπερ αὐτοὶ πράττουσι πῶσ ἄν τισ εἴποι, φειδόμενοσ τῶν ἀξίων ὀνομάτων;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION