Plutarch, Adversus Colotem, section 20

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 20)

"περὶ μὲν οὖν τούτων καὶ πάλιν ὁ Κωλώτησ εἰπεῖν παρέξει, ταὐτὰ πολλοῖσ ἐγκεκληκώσ. ἐν οἷσ δὲ κομιδῇ διαγελᾷ καὶ φλαυρίζει τὸν Σωκράτην ζητοῦντα τί ἄνθρωπόσ ἐστι καὶ νεανιευόμενον, ὥσ φησιν, ὅτι μηδ’ αὐτὸσ εἰδείη, δῆλοσ μέν ἐστιν αὐτὸσ οὐδέποτε πρὸσ τούτῳ γενόμενοσ· "ὁ δ’ Ἡράκλειτοσ ὡσ μέγα τι καὶ σεμνὸν διαπεπραγμένοσ ἐδιζησάμην φησὶν ἐμεωυτόν, καὶ τῶν ἐν Δελφοῖσ γραμμάτων θειότατον ἐδόκει τὸ γνῶθι σαυτόν ὃ δὴ καὶ Σωκράτει ἀπορίασ καὶ ζητήσεωσ ταύτησ ἀρχὴν ἐνέδωκεν, ὡσ Ἀριστοτέλησ ἐν τοῖσ Πλατωνικοῖσ εἴρηκε· "Κωλώτῃ δὲ γελοῖον δοκεῖ. τί οὖν οὐ καταγελᾷ καὶ τοῦ καθηγεμόνοσ, τοῦτ’ αὐτὸ πράττοντοσ, ὁσάκισ γράφοι καὶ διαλέγοιτο περὶ οὐσίασ ψυχῆσ καὶ τοῦ ἀθρόου τῆσ καταρχῆσ; "εἰ γὰρ τὸ ἐξ ἀμφοῖν, ὡσ ἀξιοῦσιν αὐτοί, σώματοσ τοιοῦδε καὶ ψυχῆσ, ἄνθρωπόσ ἐστιν, ὁ ζητῶν ψυχῆσ φύσιν ἀνθρώπου ζητεῖ φύσιν ἐκ τῆσ κυριωτέρασ ἀρχῆσ. ὅτι δ’ αὕτη λόγῳ δυσθεώρητοσ αἰσθήσει δ’ ἄληπτόσ ἐστι, μὴ παρὰ Σωκράτουσ σοφιστοῦ καὶ ἀλαζόνοσ ἀνδρόσ, ἀλλὰ παρὰ τῶν σοφῶν τούτων λάβωμεν, οἳ μέχρι τῶν περὶ σάρκα τῆσ ψυχῆσ δυνάμεων, αἷσ θερμότητα καὶ μαλακότητα καὶ τόνον παρέχει τῷ σώματι, τὴν οὐσίαν συμπηγνύντεσ αὐτῆσ ἔκ τινοσ θερμοῦ καὶ πνευματικοῦ καὶ ἀερώδουσ οὐκ ἐξικνοῦνται πρὸσ τὸ κυριώτατον ἀλλ’ ἀπαγορεύουσι. "τὸ γὰρ ᾧ κρίνει καὶ μνημονεύει καὶ φιλεῖ καὶ μισεῖ, καὶ ὅλωσ τὸ φρόνιμον καὶ λογιστικὸν ἔκ τινοσ φησιν ἀκατονομάστου ποιότητοσ ἐπιγίνεσθαι. "καὶ ὅτι μὲν αἰσχυνομένησ ἐστὶν ἀγνοίασ τουτὶ τὸ ἀκατονόμαστον ἐξομολόγησισ, οὐκ ἔχειν ὀνομάσαι φασκόντων ὃ μὴ δύνανται καταλαβεῖν, ἴσμεν· "ἐχέτω δὲ συγγνώμην καὶ τοῦτο ὡσ λέγουσι. "φαίνεται γὰρ οὐ φαῦλον οὐδὲ ῥᾴδιον οὐδὲ τοῦ τυχόντοσ εἶναι καταμαθεῖν ἀλλ’ ἐνδεδυκὸσ ἀπόρῳ τινὶ τόπῳ καὶ δεινῶσ ἀποκεκρυμμένον, ᾧ γ’ ὄνομα μηδὲν ἐν τοσούτοισ πρὸσ δήλωσιν οἰκεῖόν ἐστιν. "οὐ Σωκράτησ οὖν ἀβέλτεροσ, ὅστισ εἰή ζητῶν ἑαυτόν, ἀλλὰ πάντεσ, οἷσ ἔπεισί τι τῶν ἄλλων πρὸ τούτου ζητεῖν, ὅτι τὴν γνῶσιν ἀναγκαίαν ἔχον οὕτωσ εὑρεθῆναι χαλεπόν ἐστιν· "οὐ γὰρ ἂν ἐλπίσειεν ἑτέρου λαβεῖν ἐπιστήμην, ὃν διαπέφευγε τῶν ἑαυτοῦ τὸ κυριώτατον καταλαβεῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION