Plutarch, Adversus Colotem, section 17

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 17)

" ἀλλ’ ἐπεὶ τὸν Σωκράτην μετὰ τὸν Παρμενίδην ὑπερέβημεν, ἀναληπτέοσ εὐθὺσ οὖν τὸν ἀφ’ ἱερᾶσ κεκίνηκεν ὁ Κωλώτησ· φορτικὸσ οὖν ὁ Πλάτων ὁ τοῦτον ἀναγράψασ τὸν χρησμόν, ἵνα τοὺσ ἄλλουσ ἐάσω.

φορτικώτεροι δὲ Λακεδαιμόνιοι, τὸν περὶ Λυκούργου χρησμὸν ἐν ταῖσ παλαιοτάταισ ἀναγραφαῖσ ἔχοντεσ σοφιστικὸν δ’ ἦν διήγημα τὸ Θεμιστοκλέουσ, ᾧ πείσασ Ἀθηναίουσ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν κατεναυμάχησε τὸν βάρβαρον φορτικοὶ δ’ οἱ τῆσ Ἑλλάδοσ νομοθέται, τὰ μέγιστα καὶ πλεῖστα τῶν ἱερῶν πυθόχρηστα καθιστάντεσ.

, αἷσ προστρέπεσθε καὶ καθυμνεῖτε τὸν ἐφ’ ἡδονὰσ παρακαλοῦντα συνεχεῖσ καὶ πυκνάσ;

"δ’ ἐφ’ ἡδονὰσ συνεχεῖσ παρακαλῶ καὶ οὐκ ἐπ’ ἀρετάσ, κενὰσ καὶ ματαίασ καὶ ταραχώδεισ ἐχούσασ τῶν καρπῶν τὰσ ἐλπίδασ.

"ὡσ σεβομένῳ γάρ σοι τὰ τόθ’ ὑφ’ ἡμῶν λεγόμενα προσέπεσεν ἐπιθύμημα ἀφυσιολόγητον τοῦ περιπλακῆναι ἡμῖν γονάτων ἐφαπτόμενον καὶ πάσησ τῆσ εἰθισμένησ ἐπιλήψεωσ γίγνεσθαι, κατὰ τὰσ σεβάσεισ τιμῶν καὶ λιτάσ·

συγγνωστὰ νὴ Δία τοῖσ λέγουσιν ὡσ παντὸσ ἂν πρίαιντο τῆσ ὄψεωσ;

ἐκείνησ εἰκόνα γεγραμμένην θεάσασθαι, τοῦ μὲν προσπίπτοντοσ εἰσ γόνατα καὶ περιπλεκομένου τοῦ δ’ ἀντιλιτανεύοντοσ καὶ ἀντιπροσκυνοῦντοσ. οὐ μέντοι τὸ θεράπευμα τοῦτο, καίπερ εὖ τῷ Κωλώτῃ συντεθέν, ἔσχε καρπὸν ἄξιον·

"καὶ ἡμᾶσ ἀφθάρτουσ διανοοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION