Plutarch, Adversus Colotem, section 14

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 14)

"διὸ καὶ τὰ πρὸσ τοῦτον εἰρημένα δοκεῖ μοι λαβεῖν ἐφεξῆσ. καὶ πρῶτόν γε τὴν ἐπιμέλειαν καὶ πολυμάθειαν τοῦ φιλοσόφου σκεψώμεθα, λέγοντοσ ὅτι τούτοισ τοῖσ δόγμασι τοῦ Πλάτωνοσ ἐπηκολουθήκασιν Ἀριστοτέλησ καὶ Ξενοκράτησ καὶ Θεόφραστοσ καὶ πάντεσ οἱ Περιπατητικοί. ποῦ γὰρ ὢν τῆσ ἀοικήτου τὸ βιβλίον ἔγραφεσ, ἵνα ταῦτα συντιθεὶσ τὰ ἐγκλήματα μὴ τοῖσ ἐκείνων συντάγμασιν ἐντύχῃσ μηδ’ ἀναλάβῃσ εἰσ χεῖρασ Ἀριστοτέλουσ τὰ περὶ Οὐρανοῦ καὶ τὰ περὶ Ψυχῆσ, Θεοφράστου δὲ τὰ πρὸσ τοὺσ Φυσικούσ, Ἡρακλείδου δὲ τὸν Ζωροάστρην, τὸ περὶ τῶν ἐν Αἵδου, τὸ περὶ τῶν Φυσικῶσ ἀπορουμένων, Δικαιάρχου δὲ τὰ περὶ Ψυχῆσ, ἐν οἷσ πρὸσ τὰ κυριώτατα καὶ μέγιστα τῶν φυσικῶν ὑπεναντιούμενοι τῷ Πλάτωνι καὶ μαχόμενοι διατελοῦσι; "καὶ μὴν τῶν ἄλλων Περιπατητικῶν ὁ κορυφαιότατοσ Στράτων οὔτ’ Ἀριστοτέλει κατὰ πολλὰ συμφέρεται καὶ Πλάτωνι τὰσ ἐναντίασ ἔσχηκε δόξασ περὶ κινήσεωσ περὶ νοῦ καὶ περὶ ψυχῆσ καὶ περὶ γενέσεωσ· "καὶ τελευτῶν τὸν κόσμον αὐτὸν οὐ ζῷον εἶναί φησι, τὸ δὲ κατὰ φύσιν ἕπεσθαι τῷ κατὰ τύχην· "ἀρχὴν γὰρ ἐνδιδόναι τὸ αὐτόματον, εἶθ’ οὕτω περαίνεσθαι τῶν φυσικῶν παθῶν ἕκαστον. "τάσ γε μὴν ἰδέασ, περὶ ὧν ἐγκαλεῖ τῷ Πλάτωνι, πανταχοῦ κινῶν ὁ Ἀριστοτέλησ καὶ πᾶσαν ἐπάγων ἀπορίαν αὐταῖσ ἐν τοῖσ ἠθικοῖσ ὑπομνήμασιν ἐν τοῖσ μετὰ τὰ φυσικὰ ἐν τοῖσ φυσικοῖσ διὰ τῶν ἐξωτερικῶν διαλόγων, φιλονεικότερον ἐνίοισ ἔδοξεν ἢ φιλοσοφώτερον ἐκ τῶν δογμάτων τούτων, ὡσ προθέμενοσ τὴν Πλάτωνοσ ὑπερείπειν φιλοσοφίαν οὕτω μακρὰν ἦν τοῦ ἀκολουθεῖν. τίνοσ οὖν εὐχερείασ ἐστὶ τὰ δοκοῦντα τοῖσ ἀνδράσι μὴ μαθόντα καταψεύδεσθαι τὰ μὴ δοκοῦντα; "καὶ πεπεισμένον ἐλέγχειν ἑτέρουσ αὐτόγραφον ἐξενεγκεῖν ἀμαθίασ ἔλεγχον καθ’ αὑτοῦ καὶ θρασύτητοσ, ὁμολογεῖν Πλάτωνι φάσκοντα τοὺσ διαφερομένουσ καὶ ἀκολουθεῖν τοὺσ ἀντιλέγοντασ;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION