Plutarch, Adversus Colotem, section 2

(플루타르코스, Adversus Colotem, section 2)

"τίνα τούτῳ μαχούμενον ἀνίσταμεν ὑπὲρ τῶν φιλοσόφων; "ἀλλ’ ὁρᾷσ, ἔφην, ὅτι κἀκεῖνοσ ἐπὶ τὸν κλῆρον ἑαυτὸν ἔταξεν, ὥστε τοῦ φρονιμωτάτου βραβεύοντοσ γενέσθαι τὸν κατάλογον· "ἐκ δ’ ἔθορε κλῆροσ κυνέησ, ὃν ἄρ’ ἤθελον αὐτοί, Αἰάντοσ. "οὐ μὴν ἀλλ’ εἰ σὺ προστάττεισ ἑλέσθαι, πῶσ ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆοσ ἐγὼ θείοιο λαθοίμην; "τὸ τοῦ Πλάτωνοσ, ὅτι τῷ παιδὶ χαλεπήνασ οὐκ αὐτὸσ ἐνέτεινε πληγὰσ ἀλλὰ Σπεύσιππον ἐκέλευσεν, εἰπὼν αὐτὸσ ὀργίζεσθαι καὶ σὺ τοίνυν παραλαβὼν κόλαζε τὸν ἄνθρωπον ὅπωσ βούλει·

"ἐγὼ γὰρ ὀργίζομαι. "ἄρα, φοβοῦμαι δὲ μὴ δόξω καὶ αὐτὸσ ἐσπουδακέναι μᾶλλον ἢ δεῖ πρὸσ τὸ βιβλίον ὑπ’ ὀργῆσ, δι’ ἀγροικίαν καὶ βωμολοχίαν καὶ ὕβριν τάνθρώπου χόρτον τινὰ προβάλλοντοσ ήσεωσ·

"Σωκράτει, καὶ πῶσ εἰσ τὸ στόμα τὸ σιτίον οὐκ. εἰσ τὸ οὖσ ἐντίθησιν, ἐρωτῶντοσ. "ἀλλ’ ἴσωσ ἂν ἐπὶ τούτοισ καὶ γελάσειέ τισ ἐννοήσασ τὴν Σωκράτουσ πραότητα καὶ χάριν, ὑπέρ γε μέντοι παντὸσ Ἑλλήνων στρατοῦ τῶν ἄλλων φιλοσόφων, ἐν οἷσ Δημόκριτὸσ ἐστι καὶ Πλάτων καὶ Στίλπων καὶ Ἐμπεδοκλῆσ καὶ Παρμενίδησ καὶ Μέλισσοσ, οἱ κακῶσ ἀκηκοότεσ, οὐ μόνον αἰσχρὸν σιωπᾶν ἀλλ’ οὐδ’ ὅσιον ἐνδοῦναί τι καὶ ὑφελέσθαι τῆσ ἄκρασ ὑπὲρ αὐτῶν παρρησίασ, εἰσ τοῦτο δόξησ φιλοσοφίαν προαγαγόντων. "καίτοι τὸ μὲν ζῆν οἱ γονεῖσ μετὰ τῶν θεῶν ἡμῖν ἔδωκαν, παρὰ δὲ τῶν φιλοσόφων δίκησ καὶ νόμου συνεργὸν οἰόμεθα λόγον ἐπιθυμιῶν κολαστὴν λαβόντεσ εὖ ζῆν· "τὸ δ’ εὖ ζῆν ἐστι κοινωνικῶσ ζῆν καὶ φιλικῶσ καὶ σωφρόνωσ καὶ δικαίωσ. "ὧν οὐδὲν ἀπολείπουσιν οἱ περὶ γαστέρα τἀγαθὸν εἶναι βοῶντεσ οὐκ ἂν δὲ τὰσ ἀρετὰσ ὁμοῦ πάσασ τετρημένου χαλκοῦ πριάμενοι δίχα τῆσ ἡδονῆσ πάσησ πανταχόθεν ἐξελαθείσησ· "ἐνδεῖν δ’ αὐτοῖσ τὸν περὶ θεῶν καὶ ψυχῆσ λόγον, ὡσ ἡ μὲν ἀπόλλυται διαλυθεῖσα, τοῖσ δ’ οὐδενὸσ μέλει τῶν καθ’ ἡμᾶσ. τοῖσ μὲν γὰρ ἄλλοισ φιλοσόφοισ ἐγκαλοῦσιν οὗτοι διὰ τὸ σωφρόνωσ τὸ ζῆν ἀναιροῦσιν ἐκεῖνοι δὲ τούτοισ, ὅτι ζῆν ἀγεννῶσ καὶ θηριωδῶσ διδάσκουσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION