Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 5 175:

(플라비우스 요세푸스, Antiquitates Judaicae, Book 5 175:)

Λευίτησ ἀνὴρ τῶν δημοτικωτέρων τῆσ Ἐφράνου κληρουχίασ ὢν καὶ ἐν ἐκείνῃ κατοικῶν ἄγεται γύναιον ἀπὸ Βηθλέμων, τῆσ δὲ Ιοὔδα φυλῆσ τοῦτ’ ἔστι τὸ χωρίον. ἐρῶν δὲ σφόδρα τῆσ γυναικὸσ καὶ τοῦ κάλλουσ αὐτῆσ ἡττημένοσ ἠτύχει τῶν παρ’ ἐκείνησ οὐχ ὁμοίων πειρώμενοσ.

SEARCH

MENU NAVIGATION