Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 55

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 55)

μυρία παραδείγματα φέρειν δυναίμην ἂν ἐκ τῶν τοῦ Δημοσθένουσ λόγων τῶν τε δημηγορικῶν καὶ τῶν δικανικῶν, ἃ παρὰ τὸν Θουκυδίδου κατεσκεύασται χαρακτῆρα τὸν ἐν τῇ κοινῇ καὶ συνήθει διαλέκτῳ τὴν ἐξαλλαγὴν ἔχοντα. ἀλλ’ ἵνα μὴ μακρότεροσ τοῦ δέοντοσ ὁ λόγοσ γένοιτό μοι, τούτοισ ἀρκεσθεὶσ ἱκανοῖσ οὖσι βεβαιῶσαι τὸ προκείμενον οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι τοῖσ ἀσκοῦσι τοὺσ πολιτικοὺσ λόγουσ ὑποτίθεσθαι τοῖσ γε δὴ τὰσ κρίσεισ ἀδιαστρόφουσ ἔτι φυλάσσουσι, Δημοσθένει συμβούλῳ χρησαμένουσ, ὃν ἁπάντων ῥητόρων κράτιστον γεγενῆσθαι πειθόμεθα, ταύτασ μιμεῖσθαι τὰσ κατασκευάσ, ἐν αἷσ ἥ τε βραχύτησ καὶ ἡ δεινότησ καὶ ἡ ἰσχὺσ καὶ ὁ τόνοσ καὶ ἡ μεγαλοπρέπεια καὶ αἱ συγγενεῖσ ταύταισ ἀρεταὶ πᾶσιν ἀνθρώποισ εἰσὶ φανεραί· τὰσ δὲ αἰνιγματώδεισ καὶ δυσκαταμαθήτουσ καὶ γραμματικῶν ἐξηγήσεων δεομένασ καὶ πολὺ τὸ βεβασανισμένον καὶ τὸ σολοικοφανὲσ ἐν τοῖσ σχηματισμοῖσ ἐχούσασ μήτε θαυμάζειν μήτε μιμεῖσθαι. ἵνα δὲ συνελὼν εἴπω, ἀμφότερα μὲν ἐπ’ ἴσησ ζηλωτὰ εἶναι, τά τε μὴ σαφῶσ εἰρημένα ὑπὸ τοῦ συγγραφέωσ καὶ τὰ προσειληφότα σὺν ταῖσ ἄλλαισ ἀρεταῖσ τὴν σαφήνειαν, οὐκ ἔχει λόγον· ἀνάγκη δὲ ὁμολογεῖν κρείττονα τῶν ἀτελεστέρων εἶναι τὰ τελειότερα καὶ τῶν ἀφανεστέρων τά γ’ ἐμφανέστερα. τί οὖν μαθόντεσ ἅπασαν τὴν διάλεκτον τοῦ συγγραφέωσ ἐπαινοῦμεν καὶ βιαζόμεθα λέγειν, ὅτι τοῖσ καθ’ ἑαυτὸν οὖσιν ἀνθρώποισ αὐτὰ ὁ Θουκυδίδησ ἔγραψε συνήθη πᾶσι καὶ γνώριμα ὄντα, ἡμῶν δὲ λόγοσ αὐτῷ τῶν ὕστερον ἐσομένων οὐκ ἦν, οἳ δ’ ἐκβάλλομεν ἐκ τῶν δικαστηρίων καὶ τῶν ἐκκλησιῶν ἅπασαν τὴν Θουκυδίδου λέξιν ὡσ ἄχρηστον, ἀλλ’ οὐχ ὁμολογοῦμεν τὸ διηγηματικὸν μέροσ αὐτῆσ πλὴν ὀλίγων πάνυ θαυμαστῶσ ἔχειν καὶ εἰσ πάσασ εἶναι τὰσ χρείασ εὔθετον, τὸ δὲ δημηγορικὸν οὐχ ἅπαν εἰσ μίμησιν ἐπιτήδειον εἶναι, ἀλλ’ ὅσον ἐστὶν αὐτοῦ μέροσ γνωσθῆναι μὲν ἅπασιν ἀνθρώποισ εὔπορον, κατασκευασθῆναι δ’ οὐχ ἅπασι δυνατόν; τούτων ἡδίω μὲν εἶχόν σοι περὶ Θουκυδίδου γράφειν, ὦ βέλτιστε Κόιντε Αἴλιε Τουβέρων, οὐ μὴν ἀληθέστερα.

SEARCH

MENU NAVIGATION