Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 53

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 53)

ῥητόρων δὲ Δημοσθένησ μόνοσ, ὥσπερ τῶν ἄλλων ὅσοι μέγα τι καὶ λαμπρὸν ἔδοξαν ποιεῖν ἐν λόγοισ, οὕτω καὶ Θουκυδίδου ζηλωτὴσ ἐγένετο κατὰ πολλὰ καὶ προσέθηκε τοῖσ πολιτικοῖσ λόγοισ παρ’ ἐκείνου λαβών, ἃσ οὔτε Ἀντιφῶν οὔτε Λυσίασ οὔτε Ἰσοκράτησ οἱ πρωτεύσαντεσ τῶν τότε ῥητόρων ἔσχον ἀρετάσ, τὰ τάχη λέγω καὶ τὰσ συστροφὰσ καὶ τοὺσ τόνουσ καὶ τὸ πικρὸν καὶ τὸ στριφνὸν καὶ τὴν ἐξεγείρουσαν τὰ πάθη δεινότητα· τὸ δὲ κατάγλωσσον τῆσ λέξεωσ καὶ ξένον καὶ ποιητικὸν οὐχ ἡγησάμενοσ ἐπιτήδεια τοῖσ ἀληθινοῖσ ἀγῶσι παρέλιπε, καὶ οὐδὲ τῶν σχημάτων τὸ πεπλανημένον ἐκ τῆσ κατὰ φύσιν ἀκολουθίασ καὶ τὸ σολοικοφανὲσ ἠγάπησεν, ἀλλ’ ἐν τοῖσ συνήθεσιν ἔμεινε, ταῖσ μεταβολαῖσ καὶ τῇ ποικιλίᾳ καὶ τῷ μηδὲν ἁπλῶσ ἀσχημάτιστον ἐκφέρειν νόημα κοσμῶν τὴν φράσιν. καὶ διὰ μακροῦ κομιζομένασ τὴν ἀκολουθίαν καὶ ἐκ παραδόξου τὰ ἐνθυμήματα φερούσασ ἐζήλωσέν τε καὶ προσέθηκε τοῖσ τε δημηγορικοῖσ καὶ τοῖσ δικανικοῖσ λόγοισ, ἧττον μὲν ἐπὶ τῶν ἰδιωτικῶν, δαψιλέστερον δὲ ἐπὶ τῶν δημοσίων ἀγώνων.

SEARCH

MENU NAVIGATION