Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 50

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 50)

ἀνάγκη δὲ καὶ τὰ λεγόμενα ὑπὲρ αὐτοῦ τισιν ἐξετάσαι δἰ ὀλίγων, ἵνα μηδὲν παρεἱκέναι δοκῶ. ὅτι μὲν οὖν οὔτ’ εἰσ τοὺσ πολιτικοὺσ ἀγῶνασ ἐπιτήδειόσ ἐστιν οὔτ’ εἰσ τὰσ ὁμιλίασ τὰσ ἰδιωτικὰσ οὗτοσ ὁ χαρακτήρ, ἅπαντεσ ὁμολογήσουσιν οἱ μὴ διεφθαρμένοι τὴν διάνοιαν ἀλλ’ ἐν τῷ κατὰ φύσιν τὰσ αἰσθήσεισ ἔχοντεσ. ἐπιχειροῦσι δέ τινεσ οὐκ ἄδοξοι σοφισταὶ λέγειν, ὅτι τοῖσ μὲν πρὸσ τὰσ ὀχλικὰσ ἐντεύξεισ παρεσκευασμένοισ καὶ τὰ δίκαια λέγουσιν οὐκ ἔστιν ἐπιτήδειοσ οὗτοσ ὁ χαρακτήρ, τοῖσ δὲ τὰσ ἱστορικὰσ πραγματείασ ἐκφέρουσιν, αἷσ μεγαλοπρεπείασ τε δεῖ καὶ σεμνολογίασ καὶ καταπλήξεωσ, παντὸσ μάλιστα προσήκει ταύτην ἀσκεῖν τὴν φράσιν τὴν γλωττηματικήν τε καὶ ἀπηρχαιωμένην καὶ τροπικὴν καὶ ἐξηλλαγμένην τῶν ἐν ἔθει σχημάτων ἐπὶ τὸ ξένον καὶ περιττόν. οὐ γὰρ ἀγοραίοισ ἀνθρώποισ οὐδ’ ἐπιδιφρίοισ ἢ χειροτέχναισ οὐδὲ τοῖσ ἄλλοισ οἳ μὴ μετέσχον ἀγωγῆσ ἐλευθερίου ταύτασ κατασκευάζεσθαι τὰσ γραφάσ, ἀλλ’ ἀνδράσι διὰ τῶν ἐγκυκλίων μαθημάτων ἐπὶ ῥητορικήν τε καὶ φιλοσοφίαν ἐληλυθόσιν, οἷσ οὐδὲν φανήσεται τούτων ξένον. οἷσ ἦν ἡ διάλεκτοσ χρήσιμοσ οὗτοσ ὁ χαρακτὴρ οὔτ’ εἰσ τοὺσ συμβουλευτικοὺσ οὔτ’ εἰσ τοὺσ δικανικοὺσ ἀγῶνασ, ἐν οἷσ οἵ τ’ ἐκκλησιάζοντεσ καὶ οἱ δικάζοντεσ, οὐχ οἱούσ ὁ Θουκυδίδησ ὑπέθετο, συνέρχονται.

SEARCH

MENU NAVIGATION