Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 38

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 38)

καὶ μετὰ τοῦτο ἀποστρέψασ τοῦ διηγήματοσ τὸν διάλογον ἐπὶ τὸ δραματικὸν ταῦτα τὸν Ἀθηναῖον ἀποκρινόμενον ποιεῖ· εἰκὸσ μὲν καὶ ξυγγνώμη, ἐν τῷ τοιῷδε καθεστῶτασ ἐπὶ πολλὰ καὶ λέγοντασ καὶ δοκοῦντασ τραπέσθαι. ἔπειτα εὐσχήμονα πρόθεσιν ὑποθέμενοσ ἡ μέντοι ξύνοδοσ καὶ περὶ σωτηρίασ ἤδη πάρεστι, καὶ ὁ λόγοσ, ᾧ προκαλεῖσθε τρόπῳ, εἰ δοκεῖ, γιγνέσθω πρῶτον μὲν εἴρηκεν ἐνθύμημα οὔτε τῆσ Ἀθηναίων πόλεωσ ἄξιον οὔτ’ ἐπὶ τοιούτοισ πράγμασιν ἁρμόττον λέγεσθαι ἡμεῖσ τοίνυν οὔτε αὐτοὶ μετ’ ὀνομάτων καλῶν, ὡσ ἢ δικαίωσ τὸν Μῆδον καταλύσαντεσ ἄρχομεν, ἢ ἀδικούμενοι νῦν ἐπεξερχόμεθα, λόγων μῆκοσ ἄπιστον παρέξομεν· τοῦτο δέ ἐστιν ὁμολογοῦντοσ τὴν ἐπὶ τοὺσ μηδὲν ἀδικοῦντασ στράτευσιν, ἐπειδὴ περὶ μηδετέρου τούτων βούλεται τὸν λόγον ὑπέχειν· οἷσ ἐπιτίθησιν οὔθ’ ὑμᾶσ ἀξιοῦμεν ἢ ὅτι Λακεδαιμονίων ἄποικοι ὄντεσ οὐ ξυνεστρατεύσατε ἢ ὡσ ἡμᾶσ οὐδὲν ἠδικήκατε λέγοντασ οἰέσθαι πείσειν, τὰ δυνατὰ δ’ ἐξ ὧν ἑκάτεροι ἀληθῶσ φρονοῦμεν διαπράσσεσθαι. τοῦτο δέ ἐστιν· ὑμεῖσ μὲν ἀληθῶσ φρονοῦντεσ ὅτι ἀδικεῖσθε, τὴν ἀνάγκην φέρετε καὶ εἴκετε· ἡμεῖσ δὲ οὐκ ἀγνοοῦντεσ, ὅτι ἀδικοῦμεν ὑμᾶσ, τῆσ ἀσθενείασ ὑμῶν περιεσόμεθα τῇ βίᾳ·

ταῦτα γὰρ ἑκατέροισ δυνατά. ἔπειτα τὴν αἰτίαν ἀποδοῦναι τούτου βουληθεὶσ ἐπιλέγει· ὅτι δίκαια μὲν ἐν τῷ ἀνθρωπείῳ λόγῳ ἀπὸ τῆσ ἴσησ ἀνάγκησ κρίνεται, δυνατὰ δὲ οἱ προὔχοντεσ πράσσουσι καὶ οἱ ἀσθενεῖσ ξυγχωροῦσι.

SEARCH

MENU NAVIGATION