Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 32

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 32)

σκολιώτερα δὲ τούτων ἐστὶ καὶ ἃ μετὰ ταῦτα τίθησιν· ἐν δὲ τῷ παρατυχόντι ὁ φθάσασ θαρρῆσαι εἰ ἴδοι ἄφρακτον, ἥδιον διὰ τὴν πίστιν ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦσ· καὶ τό τε ἀσφαλὲσ ἐλογίζετο, καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενοσ συνέσεωσ ἀγώνισμα προσελάμβανε· τὸ δὴ παρατυχόν ἀντὶ τοῦ παραχρῆμα κεῖται, τό τε ἄφρακτον ἀντὶ τοῦ ἀφυλάκτου καὶ τὸ ἥδιον τιμωρεῖσθαι διὰ τὴν πίστιν μᾶλλον ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦσ σκοτεινῶσ περιπέφρασται, καὶ ἐλλείπει τι μόριον εἰσ τὸ συμπληρωθῆναι τὴν νόησιν. εἰκάζειν δὲ ἔστιν, ὅτι τοῦτο βούλεται λέγειν· εἰ δέ που παρατύχοι τινὶ καιρὸσ καὶ μάθοι τὸν ἐχθρὸν ἀφύλακτον, ἥδιον ἐτιμωρεῖτο, ὅτι πιστεύσαντι ἐπέθετο μᾶλλον ἢ φυλαττομένῳ· καὶ συνέσεωσ δόξαν προσελάμβανε, τό τε ἀσφαλὲσ λογιζόμενοσ καὶ ὅτι διὰ τὴν ἀπάτην αὐτοῦ περιεγένετο. ῥᾷον δ’ οἱ πολλοὶ κακοῦργοι φησίν ὄντεσ δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαθεῖσ ἀγαθοί, καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται· οὔτε γὰρ ἐπὶ τοῖσ κακούργοισ οἱ ἀγαθοὶ ἀγάλλονται οὔτ’ ἐπὶ τοῖσ ἀμαθέσιν οἱ κακοῦργοι αἰσχύνονται. ταῦτα γὰρ ἀγκύλωσ μὲν εἴρηται καὶ βραχέωσ, ἐν ἀφανεῖ δὲ κείμενον ἔχει τὸ σημαινόμενον. χαλεπὸν γὰρ μαθεῖν, τίνασ δή ποτε νοεῖ τοὺσ ἀμαθεῖσ τε καὶ ἀγαθούσ· εἴ τε γὰρ ἀντιδιαστέλλεται πρὸσ τοὺσ κακούργουσ, οὐκ ἂν εἰήσαν ἀμαθεῖσ οἱ μὴ κακοί· εἴ τ’ ἐπὶ τῶν ἀνοήτων καὶ ἀφρόνων τίθησι τοὺσ ἀμαθεῖσ, κατὰ τί δή ποτε τούτουσ ἀγαθοὺσ καλεῖ; καὶ τῷ μὲν αἰσχύνονται τίνεσ; ἄδηλον γὰρ πότερον ἀμφότεροι ἢ οἱ ἀμαθεῖσ. ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται κἀνταῦθα ἄδηλον, τίνεσ· εἰ μὲν γὰρ ἐπ’ ἀμφοτέρων τίθησιν, οὐκ ἔχει νοῦν·

SEARCH

MENU NAVIGATION