Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 22

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 22)

ὅτι μὲν οὖν ἅπασα λέξισ εἰσ δύο μέρη διαιρεῖται τὰ πρῶτα, εἴσ τε τὴν ἐκλογὴν τῶν ὀνομάτων, ὑφ’ ὧν δηλοῦται τὰ πράγματα, καὶ εἰσ τὴν σύνθεσιν τῶν ἐλαττόνων τε καὶ μειζόνων μορίων, καὶ ὅτι τούτων αὖθισ ἑκάτερον εἰσ ἕτερα μόρια διαιρεῖται, ἡ μὲν ἐκλογὴ τῶν στοιχειωδῶν μορίων ὀνοματικῶν λέγω καὶ ῥηματικῶν καὶ συνδετικῶν εἴσ τε τὴν κυρίαν φράσιν καὶ εἰσ τὴν τροπικήν, ἡ δὲ σύνθεσισ εἴσ τε τὰ κόμματα καὶ τὰ κῶλα καὶ τὰσ περιόδουσ, καὶ ὅτι τούτοισ ἀμφοτέροισ συμβέβηκε λέγω δὴ τοῖσ τε ἁπλοῖσ καὶ ἀτόμοισ ὀνόμασι καὶ τοῖσ ἐκ τούτων συνθέτοισ τὰ καλούμενα σχήματα, καὶ ὅτι τῶν καλουμένων ἀρετῶν αἳ μέν εἰσιν ἀναγκαῖαι καὶ ἐν ἅπασιν ὀφείλουσι παρεῖναι τοῖσ λόγοισ, αἳ δ’ ἐπίθετοι καὶ ὅταν ὑποστῶσιν αἱ πρῶται, τότε τὴν ἑαυτῶν ἰσχὺν λαμβάνουσιν, εἴρηται πολλοῖσ πρότερον. ὥστε οὐδὲν δεῖ περὶ αὐτῶν ἐμὲ νυνὶ λέγειν οὐδ’ ἐξ ὧν θεωρημάτων τε καὶ παραγγελμάτων τούτων τῶν ἀρετῶν ἑκάστη γίνεται, πολλῶν ὄντων· καὶ γὰρ ταῦτα τῆσ ἀκριβεστάτησ τέτευχεν ἐξεργασίασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION