Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 13

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 13)

ὅτι δὲ καὶ περὶ τὰσ ἐξεργασίασ τῶν κεφαλαίων ἧττον ἐπιμελήσ ἐστιν, ἢ πλείονασ τοῦ δέοντοσ λόγουσ ἀποδιδοὺσ τοῖσ ἐλαττόνων δεομένοισ ἢ ῥᾳθυμότερον ἐπιτρέχων τὰ δεόμενα πλείονοσ ἐξεργασίασ, πολλοῖσ τεκμηρίοισ βεβαιῶσαι δυνάμενοσ ὀλίγοισ χρήσομαι· τὰσ μὲν πρώτασ Ἀθηναίων καὶ Πελοποννησίων ναυμαχίασ ἀμφοτέρασ περὶ τὴν τελευτὴν τῆσ δευτέρασ βύβλου γράφειν ἀρξάμενοσ, ἐν αἷσ πρὸσ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ναῦσ Πελοποννησίων εἴκοσι ναυσὶν Ἀθηναῖοι μόνοι πρὸσ πολλαπλασίουσ τῶν βαρβάρων ναυμαχήσαντεσ ἃσ μὲν διέφθειρον, ἃσ δ’ αὐτάνδρουσ ἔλαβον οὐκ ἐλάττουσ ἢ ὅσασ ἔστειλαν ἐπὶ τὸν πόλεμον. θήσω δὲ καὶ τὴν λέξιν αὐτοῦ.

ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐπ’ Εὐρυμέδοντι ποταμῷ ἐν Παμφυλίᾳ πεζομαχία καὶ ναυμαχία Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸσ Μήδουσ, καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα Ἀθηναῖοι Κίμωνοσ τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντοσ, καὶ εἷλον τριήρεισ Φοινίκων καὶ διέφθειρον τὰσ πάσασ διακοσίασ. ὅμοια δ’ ἐστὶ παρ’ αὐτῷ καὶ τὰ κατὰ τὰσ πεζικὰσ μάχασ ἢ μηκυνόμενα πέρα τοῦ δέοντοσ ἢ συναγόμενα εἰσ ἔλαττον τοῦ μετρίου. τὰ μέν γε περὶ Πύλον Ἀθηναίοισ πραχθέντα καὶ τὰ περὶ τὴν Σφακτηρίαν καλουμένην νῆσον, ἐν ᾗ Λακεδαιμονίουσ κατακλείσαντεσ ἐξεπολιόρκησαν, ἀρξάμενοσ ἐν τῇ τετάρτῃ βύβλῳ διηγεῖσθαι καὶ μεταξὺ τοῦ πολέμου τοῦδε πράξεισ τινὰσ ἑτέρασ παραδιηγησάμενοσ, εἶτ’ αὖθισ ἐπιστρέψασ ἐπὶ τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἑξῆσ, ἅπαντα τὰ γεγενημένα κατὰ τὰσ μάχασ ὑπ’ ἀμφοτέρων διελήλυθεν ἀκριβῶσ καὶ δυνατῶσ, πλείουσ ἢ τριακοσίουσ στίχουσ αὐτὸσ ἀποδεδωκὼσ ταῖσ μάχαισ, καὶ ταῦτα οὐ πολλῶν ὄντων οὔτε τῶν ἀπολομένων οὔτε τῶν παραδόντων τὰ ὅπλα. αὐτόσ γέ τοι συγκεφαλαιούμενοσ τὰ περὶ τὴν μάχην κατὰ λέξιν οὕτωσ γράφει·

ἀπέθανον δὲ ἐν τῇ νήσῳ καὶ ζῶντεσ ἐλήφθησαν τοσοίδε· εἴκοσι μὲν ὁπλῖται διέβησαν καὶ τετρακόσιοι οἱ πάντεσ· τούτων ζῶντεσ ἐκομίσθησαν ὀκτὼ ἀποδέοντεσ τριακόσιοι, οἱ δ’ ἄλλοι ἀπέθανον. καὶ Σπαρτιᾶται τούτων ἦσαν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τῶν ζώντων, Ἀθηναίων δὲ οὐ πολλοὶ διεφθάρησαν.

SEARCH

MENU NAVIGATION