Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 9 1:

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 9 1:)

ἄρξομαι δ’ ἀπὸ τῆσ διαιρέσεωσ, προειπὼν ὅτι τῶν πρὸ αὐτοῦ γενομένων συγγραφέων ἢ κατὰ τόπουσ μεριζόντων τὰσ ἀναγραφὰσ ἢ κατὰ χρόνουσ εὐπαρακολουθήτουσ ἐκεῖνοσ οὐδετέραν τούτων τῶν διαιρέσεων ἐδοκίμασεν. οὔτε γὰρ τοῖσ τόποισ, ἐν οἷσ αἱ πράξεισ ἐπετελέσθησαν, ἀκολουθῶν ἐμέρισε τὰσ διηγήσεισ, ὡσ Ἡρόδοτόσ τε καὶ Ἑλλάνικοσ καὶ ἄλλοι τινὲσ τῶν πρὸ αὐτοῦ συγγραφέων ἐποίησαν· οὔτε τοῖσ χρόνοισ, ὡσ οἱ τὴν τοπικὴν ἐκδόντεσ ἱστορίαν προείλοντο, ἤτοι ταῖσ διαδοχαῖσ τῶν βασιλέων μερίζοντεσ τὰσ ἀναγραφὰσ ἢ ταῖσ τῶν ἱερέων ἢ ταῖσ περιόδοισ τῶν ὀλυμπιάδων ἢ τοῖσ ἀποδεικνυμένοισ ἄρχουσιν ἐπὶ τὰσ ἐνιαυσίουσ ἀρχάσ. καινὴν δέ τινα καὶ ἀτριβῆ τοῖσ ἄλλοισ πορευθῆναι βουληθεὶσ ὁδὸν θερείαισ καὶ χειμερίοισ ὡρ́αισ ἀκολουθῶν ἐμέρισε τὴν ἱστορίαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION