Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 8

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 8)

μαρτυρεῖται δὲ τῷ ἀνδρὶ τάχα μὲν ὑπὸ πάντων φιλοσόφων τε καὶ ῥητόρων, εἰ δὲ μή, τῶν γε πλείστων, ὅτι καὶ τῆσ ἀληθείασ, ἧσ ἱέρειαν εἶναι τὴν ἱστορίαν βουλόμεθα, πλείστην ἐποιήσατο πρόνοιαν, οὔτε προστιθεὶσ τοῖσ πράγμασιν οὐδὲν ὃ μὴ δίκαιον οὔτε ἀφαιρῶν, οὐδὲ ἐνεξουσιάζων τῇ γραφῇ, ἀνέγκλητον δὲ καὶ καθαρὰν τὴν προαίρεσιν ἀπὸ παντὸσ φθόνου καὶ πάσησ κολακείασ φυλάττων, μάλιστα δ’ ἐν ταῖσ περὶ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν γνώμαισ. καὶ γὰρ Θεμιστοκλέουσ ἐν τῇ πρώτῃ βύβλῳ μνησθεὶσ τὰσ ὑπαρχούσασ αὐτῷ ἀρετὰσ ἀφθόνωσ ἐπελήλυθε, καὶ τῶν Περικλέουσ πολιτευμάτων ἁψάμενοσ ἐν τῇ δευτέρᾳ βύβλῳ τῆσ διαβεβοημένησ περὶ αὐτοῦ δόξησ ἄξιον εἴρηκεν ἐγκώμιον· περί τε Δημοσθένουσ τοῦ στρατηγοῦ καὶ Νικίου τοῦ Νικηράτου καὶ Ἀλκιβιάδου τοῦ Κλεινίου καὶ ἄλλων στρατηγῶν τε καὶ ῥητόρων ἀναγκασθεὶσ λέγειν, ὅσα προσήκοντα ἦν ἑκάστῳ, δεδήλωκε. παραδείγματα δὲ περὶ αὐτῶν φέρειν οὐ δέομαι τοῖσ διεληλυθόσιν αὐτοῦ τὰσ ἱστορίασ. ταῦτα μὲν οὖν ἂν ἔχοι τισ εἰπεῖν, ἃ περὶ τὸν πραγματικὸν τόπον ὁ συγγραφεὺσ κατορθοῖ, καλὰ καὶ μιμήσεωσ ἄξια.

SEARCH

MENU NAVIGATION