Dionysius of Halicarnassus, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 4

(디오니시오스, Δε Τηυξψδιδισ ιδιοματιβυσ ̔επιστυλα αδ Αμμαευμ̓, chapter 4)

ἕν ἔτι λείπεταί μοι μέροσ ἀπολογίασ δεόμενον, ἐπίφθονον μέν τι κατηγόρημα καὶ τοῖσ πολλοῖσ κεχαρισμένον, ῥᾳδίωσ δ’ ἐξελεγχθῆναι δυνησόμενον, ὡσ οὐκ ἔστιν ὑγιέσ. οὐ γὰρ εἰ τῇ δυνάμει λειπόμεθα Θουκυδίδου τε καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν, καὶ τὸ θεωρητικὸν αὐτῶν ἀπολωλέκαμεν. οὐδὲ γὰρ τὰσ Ἀπελλοῦ καὶ Ζεύξιδοσ καὶ Πρωτογένουσ καὶ τῶν ἄλλων γραφέων τῶν διωνομασμένων τέχνασ οἱ μὴ τὰσ αὐτὰσ ἔχοντεσ ἐκείνοισ ἀρετὰσ κρίνειν κεκώλυνται, οὐδὲ τὰ Φειδίου καὶ Πολυκλείτου καὶ Μύρωνοσ ἔργα οἱ μὴ τηλικοῦτοι δημιουργοί. ἐῶ γὰρ λέγειν, ὅτι πολλῶν ἔργων οὐχ ἥττων τοῦ τεχνίτου κριτὴσ ὁ ἰδιώτησ, τῶν τε δι’ αἰσθήσεωσ ἀλόγου καὶ τοῖσ πάθεσι καταλαμβανομένων, καὶ ὅτι πᾶσα τέχνη τούτων στοχάζεται τῶν κριτηρίων καὶ ἀπὸ τούτων λαμβάνει τὴν ἀρχήν. ἅλισ ἔστω μοι προοιμίων, ἵνα μὴ λάθω περὶ ταῦτα κατατρίψασ τὸν λόγον.

SEARCH

MENU NAVIGATION