Dionysius of Halicarnassus, chapter 24

(디오니시오스, chapter 24)

τοῦτο τὸ προοίμιον ἁπάσασ ἔχει τὰσ ἀρετάσ, ὅσασ δεῖ τὸ προοίμιον ἔχειν. δηλώσουσι δὲ οἱ κανόνεσ αὐτῷ παρατεθέντεσ οἱ τῶν τεχνῶν. ἅπαντεσ γὰρ δή που παραγγέλλουσιν οἱ συνταξάμενοι τὰσ τέχνασ, ὅταν πρὸσ οἰκείουσ ὁ ἀγών, σκοπεῖν ὅπωσ μὴ πονηροὶ μηδὲ φιλοπράγμονεσ οἱ κατήγοροι φανήσονται. κελεύουσίν τε πρῶτον μὲν τὴν αἰτίαν εἰσ τοὺσ ἀντιδίκουσ περιιστάναι καὶ τοῦ ἐγκλήματοσ καὶ τοῦ ἀγῶνοσ καὶ λέγειν, ὅτι μεγάλα τἀδικήματα καὶ οὐκ ἐνῆν αὐτὰ μετρίωσ ἐνεγκεῖν καὶ ὅτι ὑπὲρ ἀναγκαιοτέρων προσώπων ὁ ἀγὼν καὶ ἐρήμων καὶ ἧττον ὑπεροφθῆναι ἀξίων, οἷσ μὴ βοηθοῦντεσ κακίουσ ἂν ἐφάνησαν· καὶ ὅτι προκαλούμενοι τοὺσ ἀντιδίκουσ εἰσ διαλλαγὰσ καὶ φίλοισ τὰ πράγματα ἐπιτρέποντεσ καὶ τὰ δυνατὰ ἐλαττοῦσθαι ὑπομένοντεσ οὐδενὸσ ἠδυνήθησαν τυχεῖν τῶν μετρίων. ταῦτα μὲν δὴ παραγγέλλουσι ποιεῖν οἱ τεχνογράφοι, ἵνα τὸ ἦθοσ τοῦ λέγοντοσ ἐπιεικέστερον εἶναι δόξῃ. δύναται δὲ αὐτοῖσ εὔνοιαν τοῦτο ποιεῖν καὶ ἔστι κράτιστον τῆσ κατασκευῆσ μέροσ. ταῦθ’ ὁρῶ πάντα διὰ τοῦ προοιμίου τοῦδε γεγονότα. καὶ μὴν εἴσ γε τὸ εὐμαθεῖσ τοὺσ ἀκροατὰσ ποιῆσαι κελεύουσι συστρέψαντασ εἰπεῖν τὸ πρᾶγμα, ἵνα μὴ ἀγνοῶσι τὴν ὑπόθεσιν οἱ δικασταί, καὶ οἱᾶ́ περ ἂν ᾖ τὰ μέλλοντα λέγεσθαι, τοιοῦτο καὶ τὸ προοίμιον ὑποτίθεσθαι ἀπ’ ἀρχῆσ καὶ δεῖγμα τοῦ πράγματοσ ποιουμένουσ κατευθὺ ἀπ’ ἐνθυμημάτων πειρᾶσθαι ἄρχεσθαι. ἔχει δὴ καὶ ταῦτα τὸ προοίμιον. ἔτι περὶ τῆσ προσοχῆσ ὧδέ πωσ τεχνολογοῦσιν, ὅτι δεῖ τὸν προσεκτικοὺσ μέλλοντα ποιεῖν τοὺσ ἀκροατὰσ καὶ λέγειν θαυμαστὰ καὶ παράδοξα καὶ δεῖσθαι τῶν δικαστῶν ἀκοῦσαι. φαίνεται δὴ καὶ ταῦτα πεποιηκὼσ ὁ Λυσίασ. καὶ πρόσεστι τούτοισ τὸ λεῖον τῆσ ἑρμηνείασ καὶ τὸ ἀφελὲσ τῆσ κατασκευῆσ, ὦν μάλιστα δεῖ τοῖσ ὑπ’ οἰκείων προοιμιαζομένοισ. ἄξιον δὲ καὶ τὴν διήγησιν ὡσ ᾠκονόμηται καταμαθεῖν.

ἔχει δὲ οὕτωσ·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION