Dionysius of Halicarnassus, chapter 19

(디오니시오스, chapter 19)

ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν καλουμένων ἐντέχνων πίστεων καὶ χωρὶσ ὑπὲρ ἑκάστου μέρουσ διαλέξομαι. τριχῇ δὴ νενεμημένων τούτων εἴσ τε τὸ πρᾶγμα καὶ τὸ πάθοσ καὶ τὸ ἦθοσ τὰ μὲν ἐκ τοῦ πράγματοσ οὐδενὸσ χεῖρον εὑρεῖν τε καὶ ἐξειπεῖν δύναται Λυσίασ. καὶ γὰρ τοῦ εἰκότοσ ἄριστοσ ὁ ἀνὴρ εἰκαστὴσ καὶ τοῦ παραδείγματοσ, πῇ τε ὅμοιον εἶναι πέφυκε καὶ πῇ διαφέρον, ἀκριβέστατοσ κριτὴσ τά τε σημεῖα διελεῖν τὰ παρεπόμενα τοῖσ πράγμασι καὶ εἰσ τεκμηρίων δόξαν ἀγαγεῖν δυνατώτατοσ. καὶ τὰσ ἐκ τῶν ἠθῶν γε πίστεισ ἀξιολόγωσ πάνυ κατασκευάζειν ἔμοιγε δοκεῖ. πολλάκισ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ βίου καὶ τῆσ φύσεωσ, πολλάκισ δ’ ἐκ τῶν προτέρων πράξεων καὶ προαιρέσεων ἀξιόπιστα κατασκευάζει τὰ ἤθη. ὅταν δὲ μηδεμίαν ἀφορμὴν τοιαύτην λάβῃ παρὰ τῶν πραγμάτων, αὐτὸσ ἠθοποιεῖ καὶ κατασκευάζει τὰ πρόσωπα τῷ λόγῳ πιστὰ καὶ χρηστά, προαιρέσεισ τε αὐτοῖσ ἀστείασ ὑποτιθεὶσ καὶ πάθη μέτρια προσάπτων καὶ λόγουσ ἐπιεικεῖσ ἀποδιδοὺσ καὶ ταῖσ τύχαισ ἀκόλουθα φρονοῦντασ εἰσάγων καὶ ἐπὶ μὲν τοῖσ ἀδίκοισ ἀχθομένουσ καὶ λόγοισ καὶ ἔργοισ, τὰ δὲ δίκαια προαιρουμένουσ ποιῶν καὶ πάντα τὰ παραπλήσια τούτοισ, ἐξ ὧν ἐπιεικὲσ ἂν καὶ μέτριον ἦθοσ φανείη, κατασκευάζων. περὶ δὲ τὰ πάθη μαλακώτερόσ ἐστι καὶ οὔτε αὐξήσεισ οὔτε δεινώσεισ οὔτε οἴκτουσ οὔθ’ ὅσα τούτοισ ἐστὶ παραπλήσια νεανικῶσ πάνυ καὶ ἐρρωμένωσ κατασκευάσαι δυνατόσ.

οὐ δεῖ δὴ ταῦτα ἐπιζητεῖν παρὰ Λυσίου. κἀν τοῖσ ἐπιλόγοισ δὲ τὸ μὲν ἀνακεφαλαιωτικὸν τῶν ῥηθέντων μέροσ μετρίωσ τε καὶ χαριέντωσ ἀπαριθμεῖ, τὸ δὲ παθητικὸν ἐκεῖνο, ἐν ᾧ παράκλησίσ τε καὶ ἔλεοσ καὶ δέησισ καὶ τὰ τούτοισ ἀδελφὰ ἔνεστι, τοῦ προσήκοντοσ ἐνδεεστέρωσ ἀποδίδωσι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION