Dionysius of Halicarnassus, chapter 15

(디오니시오스, chapter 15)

νυνὶ δὲ περὶ τῶν ἑξῆσ διαλέξομαι, τίσ ὁ πραγματικόσ ἐστι Λυσίου χαρακτήρ, ἐπειδὴ τὸν ὑπὲρ τῆσ λέξεωσ λόγον ἀποδέδωκα· τουτὶ γὰρ ἔτι λείπεται τὸ μέροσ. εὑρετικὸσ γάρ ἐστι τῶν ἐν τοῖσ πράγμασιν ἐνόντων λόγων ὁ ἀνήρ, οὐ μόνον ὧν ἅπαντεσ ἂν εὑρ́οιμεν, ἀλλὰ καὶ ὧν μηθείσ. οὐδὲν γὰρ ἁπλῶσ Λυσίασ παραλείπει τῶν στοιχείων, ἐξ ὧν οἱ λόγοι, οὐ τὰ πρόσωπα, οὐ τὰ πράγματα, οὐκ αὐτὰσ τὰσ πράξεισ, οὐ τρόπουσ τε καὶ αἰτίασ αὐτῶν, οὐ καιρούσ, οὐ χρόνουσ, οὐ τόπουσ, οὐ τὰσ ἑκάστου τούτων διαφορὰσ ἄχρι τῆσ εἰσ ἐλάχιστον τομῆσ, ἀλλ’ ἐξ ἁπάσησ θεωρίασ καὶ παντὸσ μερισμοῦ τὰσ οἰκείασ ἀφορμὰσ ἐκλέγει. δηλοῦσι δὲ μάλιστα τὴν δεινότητα τῆσ εὑρέσεωσ αὐτοῦ οἵ τε ἀμάρτυροι τῶν λόγων καὶ οἱ περὶ τὰσ παραδόξουσ συνταχθέντεσ ὑποθέσεισ, ἐν οἷσ πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἐνθυμήματα λέγει καὶ τὰ πάνυ δοκοῦντα τοῖσ ἄλλοισ ἄπορα εἶναι καὶ ἀδύνατα εὔπορα καὶ δυνατὰ φαίνεσθαι ποιεῖ, κριτικὸσ ὧν δεῖ λέγειν καὶ ὅτε μὴ πᾶσιν ἐξῆν χρῆσθαι τοῖσ εὑρεθεῖσι, τῶν κρατίστων δὲ καὶ κυριωτάτων ἐκλεκτικόσ, εἰ μὴ καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ῥητόρων, οὐδενόσ γε ἧττον. τάξει δὲ ἁπλῇ τινι κέχρηται τῶν πραγμάτων καὶ τὰ πολλὰ ὁμοειδεῖ, καὶ περὶ τὰσ ἐξεργασίασ τῶν ἐπιχειρημάτων ἀφελήσ τισ καὶ ἀπερίεργόσ ἐστιν·

οὔτε γὰρ προκατασκευαῖσ οὔτ’ ἐφόδοισ οὔτε μερισμοῖσ οὔτε ποικιλίαισ σχημάτων οὔτε ταῖσ ἄλλαισ ταῖσ τοιαύταισ πανουργίαισ εὑρίσκεται. χρώμενοσ,. ἀλλ’ ἔστιν ἀπέριττόσ τισ ἐλευθέριόσ τε καὶ ἀπόνηροσ οἰκονομῆσαι τὰ εὑρεθέντα. ἐκ δὴ τούτων παρακελεύομαι τοῖσ ἀναγινώσκουσιν αὐτὸν τὴν μὲν εὑρ́εσιν τῶν ἐνθυμημάτων καὶ τὴν κρίσιν ζηλοῦν, τὴν δὲ τάξιν καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτῶν, ἐνδεεστέραν οὖσαν τοῦ προσήκοντοσ, μὴ ἀποδέχεσθαι τοῦ ἀνδρόσ, ἀλλὰ παρ’ ἑτέρων, οἳ κρείττουσ οἰκονομῆσαι τὰ εὑρεθέντα ἐγένοντο, περὶ ὧν ὕστερον ἐρῶ, τοῦτο τὸ στοιχεῖον λαμβάνειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION