Dionysius of Halicarnassus, chapter 13

(디오니시오스, chapter 13)

ἀνιτέον δέ, ὅθεν ἐξέβημεν εἰσ ταῦτα, ὅτι κράτιστόν ἐστι τῶν Λυσίου ἔργων καὶ χαρακτηρικώτατον τῆσ δυνάμεωσ ἡ κοσμοῦσά τε καὶ ἀνθίζουσα τὴν λέξιν αὐτοῦ χάρισ, ἣν οὔθ’ ὑπερεβάλετο τῶν ἐπιγινομένων οὐθεὶσ οὔτε εἰσ ἄκρον ἐμιμήσατο. καὶ τὰ μὲν περὶ τὴν ἑρμηνείαν ἀγαθὰ τοῦ ῥήτοροσ ταῦτα· συγκεφαλαιώσομαι γὰρ τὰ ῥηθέντα· τὸ καθαρὸν τῶν ὀνομάτων, ἡ ἀκρίβεια τῆσ διαλέκτου, τὸ διὰ τῶν κυρίων καὶ μὴ τροπικῶν κατασκευῶν ἐκφέρειν τὰ νοήματα, ἡ σαφήνεια, ἡ συντομία, τὸ συστρέφειν τε καὶ στρογγυλίζειν τὰ νοήματα, τὸ ὑπὸ τὰσ αἰσθήσεισ ἄγειν τὰ δηλούμενα, τὸ μηδὲν ἄψυχον ὑποτίθεσθαι πρόσωπον μηδὲ ἀνηθοποίητον, ἡ τῆσ συνθέσεωσ τῶν ὀνομάτων ἡδονὴ μιμουμένησ τὸν ἰδιώτην, τὸ τοῖσ ὑποκειμένοισ προσώποισ καὶ πράγμασι τοὺσ πρέποντασ ἐφαρμόττειν λόγουσ, ἡ πιθανότησ καὶ τὸ πειστικὸν καὶ ἡ χάρισ καὶ ὁ πάντα μετρῶν καιρόσ. ταῦτα παρὰ Λυσίου λαμβάνων ἄν τισ ὠφεληθείη. ὑψηλὴ δὲ καὶ μεγαλοπρεπὴσ οὐκ ἔστιν ἡ Λυσίου λέξισ οὐδὲ καταπληκτικὴ μὰ Δία καὶ θαυμαστὴ οὐδὲ τὸ πικρὸν ἢ τὸ δεινὸν ἢ τὸ φοβερὸν ἐπιφαίνουσα οὐδὲ ἁφὰσ ἔχει καὶ τόνουσ ἰσχυροὺσ οὐδὲ θυμοῦ καὶ πνεύματόσ ἐστι μεστὴ οὐδ’, ὥσπερ ἐν τοῖσ ἤθεσίν ἐστι πιθανή, οὕτωσ ἐν τοῖσ πάθεσιν ἰσχυρὰ οὐδ’ ὡσ ἡδῦναι καὶ πεῖσαι καὶ χαριεντίσασθαι δύναται, οὕτω βιάσασθαί τε καὶ προσαναγκάσαι. ἀσφαλήσ τε μᾶλλόν ἐστιν ἢ παρακεκινδυνευμένη καὶ οὐκ ἐπὶ τοσοῦτον ἰσχὺν ἱκανὴ δηλῶσαι τέχνησ, ἐφ’ ὅσον ἀλήθειαν εἰκάσαι φύσεωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION