Dionysius of Halicarnassus, chapter 10

(디오니시오스, chapter 10)

ὅτι μὲν γὰρ πιθανὴ καὶ πειστικὴ καὶ πολὺ τὸ φυσικὸν ἐπιφαίνουσα καὶ πάνθ’ ὅσα τῆσ τοιαύτησ ἰδέασ ἔχεται, πρὸσ εἰδότασ οὐδὲν ἴσωσ δεῖ λέγειν· δι’ ὄχλου γὰρ ἤδη τοῦτό γε καὶ οὐδείσ ἐστιν ὃσ οὐχὶ καὶ πείρᾳ καὶ ἀκοῇ μαθὼν ὁμολογεῖ πάντων ῥητόρων αὐτὸν εἶναι πιθανώτατον. ὥστε καὶ ταύτην τὴν ἀρετὴν ληπτέον παρὰ τοῦ ῥήτοροσ. πολλὰ καὶ καλὰ λέγειν ἔχων περὶ τῆσ Λυσίου λέξεωσ, ἣν λαμβάνων καὶ μιμούμενοσ ἄν τισ ἀμείνων γένοιτο τὴν ἑρμηνείαν, τὰ μὲν ἄλλα τοῦ χρόνου στοχαζόμενοσ ἐάσω, μίαν δὲ ἀρετὴν ἔτι τοῦ ῥήτοροσ ἀποδείξομαι, κρίνασ καλλίστην τε καὶ κυριωτάτην καὶ μόνην αὐτὴν μάλιστα τῶν ἄλλων τὸν Λυσίου χαρακτῆρα δυναμένην βεβαιῶσαι, ἣν ὑπερεβάλετο μὲν οὐδεὶσ τῶν ὕστερον, ἐμιμήσαντο δὲ πολλοὶ καὶ παρ’ αὐτὸ τοῦτο κρείττουσ ἑτέρων ἔδοξαν εἶναι τὴν ἄλλην δύναμιν οὐθὲν διαφέροντεσ· ὑπὲρ ὧν, ἂν ἐγχωρῇ, κατὰ τὸν οἰκεῖον διαλέξομαι τόπον.

τίσ δ’ ἐστὶν ἥδε ἡ ἀρετή; ἡ πᾶσιν ἐπανθοῦσα τοῖσ ὀνόμασι κἀπ’ ἴσησ χάρισ, πρᾶγμα παντὸσ κρεῖττον λόγου καὶ θαυμασιώτερον. ῥᾷστον μὲν γάρ ἐστιν ὀφθῆναι καὶ παντὶ ὁμοίωσ ἰδιώτῃ τε καὶ τεχνίτῃ φανερόν, χαλεπώτατον δὲ λόγῳ δηλωθῆναι καὶ οὐδὲ τοῖσ.

κράτιστα εἰπεῖν δυναμένοισ εὔπορον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION