Dionysius of Halicarnassus, chapter 8

(디오니시오스, chapter 8)

ἀποδίδωμί τε οὖν αὐτῷ καὶ τὴν εὐπρεπεστάτην ἀρετήν, καλουμένην δὲ ὑπὸ πολλῶν ἠθοποιϊάν. ἁπλῶσ γὰρ οὐδὲν εὑρεῖν δύναμαι παρὰ τῷ ῥήτορι τούτῳ πρόσωπον οὔτε ἀνηθοποίητον οὔτε ἄψυχον. τριῶν τε ὄντων, ἐν οἷσ καὶ περὶ ἃ τὴν ἀρετὴν εἶναι ταύτην συμβέβηκε, διανοίασ τε καὶ λέξεωσ καὶ τρίτησ τῆσ συνθέσεωσ, ἐν ἅπασι τούτοισ αὐτὸν ἀποφαίνομαι κατορθοῦν. οὐ γὰρ διανοουμένουσ μόνον ὑποτίθεται χρηστὰ καὶ ἐπιεικῆ καὶ μέτρια τοὺσ λέγοντασ, ὥστε εἰκόνασ εἶναι δοκεῖν τῶν ἠθῶν τοὺσ λόγουσ, ἀλλὰ καὶ τὴν λέξιν ἀποδίδωσι τοῖσ ἤθεσιν οἰκείαν, ᾗ πέφυκεν αὐτὰ ἑαυτῶν κράτιστα δηλοῦσθαι, τὴν σαφῆ καὶ κυρίαν καὶ κοινὴν καὶ πᾶσιν ἀνθρώποισ συνηθεστάτην· ὁ γὰρ ὄγκοσ καὶ τὸ ξένον καὶ τὸ ἐξ ἐπιτηδεύσεωσ ἅπαν ἀνηθοποίητον. καὶ συντίθησί γε αὐτὴν ἀφελῶσ πάνυ καὶ ἁπλῶσ, ὁρῶν ὅτι οὐκ ἐν τῇ περιόδῳ καὶ τοῖσ ῥυθμοῖσ, ἀλλ’ ἐν τῇ διαλελυμένῃ λέξει γίνεται τὸ ἦθοσ. καθόλου δέ, ἵνα καὶ περὶ ταύτησ εἴπω τῆσ ἀρετῆσ, οὐκ οἶδ’ εἴ τισ ἄλλοσ ῥητόρων τῶν γε τῇ ὁμοίᾳ κατασκευῇ χρησαμένων τοῦ λόγου εἴτε ἥδιον συνέθηκεν εἴτε πιθανώτερον. δοκεῖ μὲν γὰρ ἀποίητόσ τισ εἶναι καὶ ἀτεχνίτευτοσ ὁ τῆσ ἁρμονίασ αὐτοῦ χαρακτὴρ καὶ οὐ θαυμάσαιμ’ ἄν, εἰ πᾶσι μὲν τοῖσ ἰδιώταισ, οὐκ ὀλίγοισ δὲ καὶ τῶν φιλολόγων, ὅσοι μὴ μεγάλασ ἔχουσι τριβὰσ περὶ λόγουσ, τοιαύτην τινὰ παράσχοι δόξαν, ὅτι ἀνεπιτηδεύτωσ καὶ οὐ κατὰ τέχνην, αὐτομάτωσ δέ πωσ καὶ ὡσ ἔτυχε σύγκειται. ἔστι δὲ παντὸσ μᾶλλον ἔργου τεχνικοῦ κατεσκευασμένοσ. πεποίηται γὰρ αὐτῷ τοῦτο τὸ ἀποίητον καὶ δέδεται τὸ λελυμένον καὶ ἐν αὐτῷ τῷ μὴ δοκεῖν δεινῶσ κατεσκευάσθαι τὸ δεινὸν ἔχει. τὴν ἀλήθειαν οὖν τισ ἐπιτηδεύων καὶ φύσεωσ μιμητὴσ γίνεσθαι βουλόμενοσ οὐκ ἂν ἁμαρτάνοι τῇ Λυσίου συνθέσει χρώμενοσ·

ἑτέραν γὰρ οὐκ ἂν εὑρ́οι ταύτησ ἀληθεστέραν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION