Dionysius of Halicarnassus, chapter 3

(디오니시오스, chapter 3)

ἑτέραν δὲ καὶ οὐδὲν ἐλάττονα ταύτησ, ἣν πολλοὶ μὲν ἐζήλωσαν τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀκμασάντων, οὐδεὶσ δὲ βεβαιότερον ἀπεδείξατο· τίσ δ’ ἔστιν αὕτη; ἡ διὰ τῶν κυρίων τε καὶ κοινῶν καὶ ἐν μέσῳ κειμένων ὀνομάτων ἐκφέρουσα τὰ νοούμενα ἑρμηνεία. ἥκιστα γὰρ ἄν τισ εὑρ́οι Λυσίαν τροπικῇ φράσει χρησάμενον. καὶ οὐκ ἐπὶ τούτῳ μόνον ἐπαινεῖν αὐτὸν ἄξιον, ἀλλ’ ὅτι καὶ σεμνὰ καὶ περιττὰ καὶ μεγάλα φαίνεσθαι τὰ πράγματα ποιεῖ τοῖσ κοινοτάτοισ χρώμενοσ ὀνόμασι καὶ ποιητικῆσ οὐχ ἁπτόμενοσ κατασκευῆσ. κόσμον τινὰ προσεῖναι τοῖσ λόγοισ ἐξήλλαττον τὸν ἰδιώτην καὶ κατέφευγον εἰσ τὴν ποιητικὴν φράσιν, μεταφοραῖσ τε πολλαῖσ χρώμενοι καὶ ὑπερβολαῖσ καὶ ταῖσ ἄλλαισ τροπικαῖσ ἰδέαισ, ὀνομάτων τε γλωττηματικῶν καὶ ξένων χρήσει καὶ τῶν οὐκ εἰωθότων σχηματισμῶν τῇ διαλλαγῇ καὶ τῇ ἄλλῃ καινολογίᾳ καταπληττόμενοι τὸν ἰδιώτην.

δηλοῖ δὲ τοῦτο Γοργίασ.

τε ὁ Λεοντῖνοσ, ἐν πολλοῖσ πάνυ φορτικήν τε καὶ ὑπέρογκον ποιῶν τὴν κατασκευὴν καὶ οὐ πόρρω διθυράμβων τινῶν ἔνια φθεγγόμενοσ, καὶ τῶν ἐκείνου συνουσιαστῶν οἱ περὶ Λικύμνιόν τε καὶ Πῶλον. ἥψατο δὲ καὶ τῶν Ἀθήνησι ῥητόρων ἡ ποιητική τε καὶ τροπικὴ φράσισ, ὡσ μὲν Τίμαιόσ φησι, Γοργίου ἄρξαντοσ ἡνίκ’ Ἀθήναζε πρεσβεύων κατεπλήξατο τοὺσ ἀκούοντασ τῇ δημηγορίᾳ, ὡσ δὲ τἀληθὲσ ἔχει, τὸ καὶ παλαιότερον αἰεί τι θαυμαζομένη. Θουκυδίδησ γοῦν ὁ δαιμονιώτατοσ τῶν συγγραφέων ἔν τε τῷ ἐπιταφίῳ καὶ ἐν ταῖσ δημηγορίαισ ποιητικῇ κατασκευῇ χρησάμενοσ ἐν πολλοῖσ ἐξήλλαξε τὴν ἑρμηνείαν εἰσ ὄγκον ἅμα καὶ κόσμον ὀνομάτων ἀηθέστερον.

Λυσίασ δὲ τοιοῦτον οὐδὲν ἤσκησεν ἔν γ’ οὖν τοῖσ σπουδῇ γραφομένοισ δικανικοῖσ λόγοισ καὶ συμβουλευτικοῖσ ποιῆσαι, πλὴν εἴ τι μικρὸν ἐν τοῖσ πανηγυρικοῖσ· περὶ γὰρ δὴ τῶν ἐπιστολικῶν αὐτοῦ καὶ ἑταιρικῶν καὶ τῶν ἄλλων, οὓσ μετὰ παιδιᾶσ ἔγραψεν, οὐδὲν δέομαι λέγειν. ὁμοίωσ δὲ τοῖσ ἰδιώταισ διαλέγεσθαι δοκῶν πλεῖστον ὅσον ἰδιώτου διαφέρει καὶ ἔστι ποιητὴσ κράτιστοσ λόγων, λελυμένησ ἐκ τοῦ μέτρου λέξεωσ ἰδίαν τινὰ εὑρηκὼσ ἁρμονίαν, ᾗ τὰ ὀνόματα κοσμεῖ τε καὶ ἡδύνει μηδὲν ἔχοντα ὀγκῶδεσ μηδὲ φορτικόν. ταύτην δευτέραν τὴν ἀρετὴν κελεύω παρὰ τοῦ ῥήτοροσ τούτου λαμβάνειν, εἴ τινεσ ἀξιοῦσι τὸν αὐτὸν ἐκείνῳ διαλέγεσθαι τρόπον. ὀνόμασι κυρίοισ καὶ κοινοῖσ ἀποδειξαμένουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION