Dionysius of Halicarnassus, chapter 1

(디오니시오스, chapter 1)

Λυσίασ ὁ Κεφάλου Συρακουσίων μὲν ἦν γονέων, ἐγεννήθη δὲ Ἀθήνησι μετοικοῦντι τῷ πατρὶ καὶ συνεπαιδεύθη τοῖσ ἐπιφανεστάτοισ Ἀθηναίων. ἔτη δὲ πεντεκαίδεκα γεγονὼσ εἰσ Θουρίουσ ᾤχετο πλέων σὺν ἀδελφοῖσ δυσίν, κοινωνήσων τῆσ ἀποικίασ, ἣν ἔστελλον Αθηναῖοί τε καὶ ἡ ἄλλη Ἑλλὰσ δωδεκάτῳ πρότερον ἔτει τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου, καὶ διετέλεσεν αὐτόθι πολιτευόμενοσ ἐν εὐπορίᾳ πολλῇ καὶ παιδευόμενοσ παρὰ Τισίᾳ τε καὶ Νικίᾳ μέχρι τῆσ συμφορᾶσ τῆσ κατασχούσησ Ἀθηναίουσ ἐν Σικελίᾳ. μετ’ ἐκεῖνο δὲ τὸ πάθοσ στασιάσαντοσ τοῦ δήμου ἐκπίπτει σὺν ἄλλοισ τριακοσίοισ ἀττικισμὸν ἐγκληθείσ. καὶ παραγενόμενοσ αὖθισ εἰσ Ἀθήνασ κατὰ ἄρχοντα Καλλίαν, ἕβδομον καὶ τετταρακοστὸν ἔτοσ ἔχων, ὡσ ἄν τισ εἰκάσειεν, ἐξ ἐκείνου τοῦ χρόνου διετέλεσε τὰσ διατριβὰσ ποιούμενοσ Ἀθήνησι. πλείστουσ δὲ γράψασ λόγουσ εἰσ δικαστήριά τε καὶ βουλὰσ καὶ πρὸσ ἐκκλησίασ εὐθέτουσ, πρὸσ δὲ τούτοισ πανηγυρικούσ, ἐρωτικούσ, ἐπιστολικούσ, τῶν·

μὲν ἔμπροσθεν γενομένων ῥητόρων ἢ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀκμασάντων ἠφάνισε τὰσ δόξασ, τῶν δὲ ἐπιγινομένων οὔτε πολλοῖσ τισι κατέλιπεν ὑπερβολὴν οὔτ’ ἐν ἁπάσαισ ταῖσ ἰδέαισ τῶν λόγων καὶ μὰ Δί’ οὔ τί γε ταῖσ φαυλοτάταισ. τίνι δὲ κέχρηται χαρακτῆρι λόγων καὶ τίνασ ἀρετὰσ εἰσενήνεκται τίνι τε κρείττων ἐστὶ τῶν μεθ’ ἑαυτὸν ἀκμασάντων καὶ πῇ καταδεέστεροσ καὶ τί δεῖ λαμβάνειν παρ’ αὐτοῦ, νῦν ἤδη πειράσομαι λέγειν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION