Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 69

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 69)

ἐνεχείρησε δὲ καὶ τὸν νεὼν κατασκευάζειν τοῦ τε Διὸσ καὶ τῆσ Ἥρασ καὶ τῆσ Ἀθηνᾶσ ὁ βασιλεὺσ οὗτοσ εὐχὴν ἀποδιδούσ, ἣν ἐποιήσατο τοῖσ θεοῖσ ἐν τῇ τελευταίᾳ πρὸσ Σαβίνουσ μάχῃ. τὸν μὲν οὖν λόφον, ἐφ’ οὗ τὸ ἱερὸν ἔμελλεν ἱδρύεσθαι, πολλῆσ δεόμενον πραγματείασ οὑ̓́τε γὰρ εὐπρόσοδοσ ἦν οὔτε ὁμαλόσ, ἀλλ’ ἀπότομοσ καὶ εἰσ κορυφὴν συναγόμενοσ ὀξεῖαν’ ἀναλήμμασιν ὑψηλοῖσ πολλαχόθεν περιλαβὼν καὶ πολὺν χοῦν εἰσ τὸ μεταξὺ τῶν τε ἀναλημμάτων καὶ τῆσ κορυφῆσ ἐμφορήσασ, ὁμαλὸν γενέσθαι παρεσκεύασε καὶ πρὸσ ἱερῶν ὑποδοχὴν ἐπιτηδειότατον. τοὺσ δὲ θεμελίουσ οὐκ ἔφθασε θεῖναι τοῦ νεὼ χρόνον ἐπιβιώσασ μετὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ πολέμου τετραετῆ.

πολλοῖσ δ’ ὕστερον ἔτεσιν ὁ τρίτοσ βασιλεύσασ ἀπ’ ἐκείνου Ταρκύνιοσ, ὁ τῆσ ἀρχῆσ ἐκπεσών, τούσ τε θεμελίουσ κατεβάλετο καὶ τῆσ οἰκοδομῆσ τὰ πολλὰ εἰργάσατο. οὐ μὴν ἐτελείωσε τὸ ἔργον οὐδ’ οὗτοσ, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ἐνιαυσίων ἀρχόντων τῶν κατὰ τὸν τρίτον ἐνιαυτὸν ὑπατευσάντων τὴν συντέλειαν ἔλαβεν ὁ νεώσ.

ἄξιον δὲ καὶ τὰ πρὸ τῆσ κατασκευῆσ αὐτοῦ γενόμενα διελθεῖν, ἃ παραδεδώκασιν ἅπαντεσ οἱ τὰσ ἐπιχωρίουσ συναγαγόντεσ ἱστορίασ.

ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε κατασκευάζειν ὁ Ταρκύνιοσ τὸν γαόν, συγκαλέσασ τοὺσ οἰωνομάντεισ ἐκέλευσε τοῖσ ἀνδράσι περὶ αὐτοῦ πρῶτον διαμαντεύσασθαι τοῦ τόπου, τίσ ἐπιτηδειότατόσ ἐστι τῆσ πόλεωσ χῶροσ ἱερὸσ ἀνεῖσθαι καὶ τοῖσ θεοῖσ αὐτοῖσ μάλιστα κεχαρισμένοσ. ἀποδειξάντων δ’ αὐτῶν τὸν ὑπερκείμενον τῆσ ἀγορᾶσ λόφον, ὃσ τότε μὲν ἐκαλεῖτο Ταρπήιοσ, νῦν δὲ Καπιτωλῖνοσ, αὖθισ ἐκέλευσεν αὐτοὺσ διαμαντευσαμένουσ εἰπεῖν ἐν ὁποίῳ τοῦ λόφου χωρίῳ θέσθαι δεήσει τοὺσ θεμελίουσ.

τοῦτο δὲ οὐ πάνυ ῥᾴδιον ἦν· τοῖσ θεοῖσ τεμένει γενήσεσθαι τὸ δάπεδον.

ἔδοξε δὴ τοῖσ οἰωνοπόλοισ ὑπὲρ ἑκάστου βωμοῦ τῶν καθιδρυμένων διαμαντευσαμένοισ, ἐὰν παραχωρῶσιν οἱ θεοὶ τότε κινεῖν αὐτούσ.

οἱ μὲν οὖν ἄλλοι θεοί τε καὶ δαίμονεσ ἐπέτρεψαν αὐτοῖσ εἰσ ἕτερα χωρία τοὺσ βωμοὺσ σφῶν μεταφέρειν, οἱ δὲ τοῦ Τέρμονοσ καὶ τῆσ Νεότητοσ πολλὰ παραιτουμένοισ τοῖσ μάντεσι καὶ λιπαροῦσιν οὐκ ἐπείσθησαν οὐδ’ ἠνέσχοντο παραχωρῆσαι τῶν τόπων. τοιγάρτοι συμπεριελήφθησαν αὐτῶν οἱ βωμοὶ τῇ κατασκευῇ τῶν ἱερῶν, καὶ νῦν ὁ μὲν ἕτερόσ ἐστιν ἐν τῷ προνάῳ τῆσ Ἀθηνᾶσ, ὁ δ’ ἕτεροσ ἐν αὐτῷ τῷ σηκῷ πλησίον τοῦ ἕδουσ. ἐκ δὲ τούτου συνέβαλον οἱ μάντεισ, ὅτι τῆσ Ῥωμαίων πόλεωσ οὔτε τοὺσ ὁρ́ουσ μετακινήσει καιρὸσ οὐθεὶσ οὔτε τὴν ἀκμὴν μεταβαλεῖ·

καὶ μέχρι τῶν κατ’ ἐμὲ χρόνων ἀληθὲσ αὐτῶν ἐστιν ἑκάτερον εἰκοστὴν ἤδη καὶ τετάρτην γενεάν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION