Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 68

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 68)

κατεσκεύασε δὲ καὶ τὸν μέγιστον τῶν ἱπποδρόμων Ταρκύνιοσ τὸν μεταξὺ τοῦ τε Αὐεντίνου καὶ τοῦ Παλλαντίου κείμενον πρῶτοσ ὑποστέγουσ ποιήσασ περὶ αὐτὸν καθέδρασ ̔τέωσ γὰρ ἑστῶτεσ ἐθεώρουν’ ἐπ’ ἰκρίοισ, δοκῶν ξυλίναισ σκηναῖσ ὑποκειμένων· καὶ διελὼν τοὺσ τόπουσ εἰσ τριάκοντα φράτρασ ἑκάστῃ μοῖραν ἀπέδωκε μίαν, ὥστε ἐν τῇ προσηκούσῃ χώρᾳ καθεζόμενον ἕκαστον θεωρεῖν. ἔμελλε δὲ ἄρα σὺν χρόνῳ καὶ τοῦτο τὸ ἔργον ἐν τοῖσ πάνυ καλοῖσ καὶ θαυμαστοῖσ κατασκευάσμασι τῆσ πόλεωσ γενήσεσθαι.

μῆκοσ μὲν γὰρ τοῦ ἱπποδρόμου τριῶν καὶ ἡμίσουσ ἐστὶ σταδίων, εὖροσ δὲ τεττάρων πλέθρων·

πέριξ δὲ αὐτοῦ κατά τε τὰσ μείζουσ πλευρὰσ καὶ κατὰ μίαν τῶν ἐλαττόνων εὔριποσ εἰσ ὑποδοχὴν ὕδατοσ ὀρώρυκται βάθοσ τε καὶ πλάτοσ δεκάπουσ. μετὰ δὲ τὸν εὔριπον ᾠκοδόμηνται στοαὶ τρίστεγοι. τούτων δὲ αἱ μὲν ἐπίπεδοι λιθίνασ ἔχουσιν ὥσπερ ἐν τοῖσ θεάτροισ ὀλίγον ὑπερανεστηκυίασ ἀλλήλων καθέδρασ, αἱ δ’ ὑπερῷοι ξυλίνασ. συνάγονται δ’ εἰσ τὸ αὐτὸ καὶ συνάπτουσιν ἀλλήλαισ αἱ μείζουσ ὑπὸ τῆσ ἐλάττονοσ μηνοειδὲσ ἐχούσησ τὸ σχῆμα συγκλειόμεναι, ὥστε μίαν ἐκ τῶν τριῶν γίνεσθαι στοὰν ἀμφιθέατρον ὀκτὼ σταδίων ἱκανὴν ὑποδέξασθαι πεντεκαίδεκα μυριάδασ ἀνθρώπων.

ἡ δὲ λοιπὴ τῶν ἐλαττόνων πλευρῶν αἴθριοσ ἀνειμένη ψαλιδωτὰσ ἱππαφέσεισ ἔχει διὰ μιᾶσ ὕσπληγοσ ἅμα πάσασ ἀνοιγομένασ. ἐργαστήρια ἔχουσα ἐν αὑτῇ καὶ οἰκήσεισ ὑπὲρ αὐτά, δἰ ἧσ εἰσιν εἴσοδοί τε καὶ ἀναβάσεισ τοῖσ ἐπὶ τὴν θέαν ἀφικομένοισ παρ’ ἕκαστον ἐργαστήριον, ὥστε μηδὲν ἐνοχλεῖσθαι τὰσ τοσάσ2δε μυριάδασ εἰσιούσασ τε καὶ ἀπολυομένασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION