Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 62

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 62)

ταύταισ ταῖσ τιμαῖσ ὁ Ταρκύνιοσ οὐκ εὐθὺσ ἐχρήσατο λαβών, ὡσ οἱ πλεῖστοι γράφουσι τῶν Ῥωμαϊκῶν συγγραφέων, ἀλλ’ ἀποδοὺσ τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ τὴν διάγνωσιν εἰ ληπτέον αὐτά, ἐπειδὴ πᾶσι βουλομένοισ ἦν, τότε προσεδέξατο καὶ πάντα τὸν ἐξ ἐκείνου χρόνον ἑώσ εἰσ τὸ χρεὼν μετέστη στέφανόν τε χρύσεον ἐφόρει καὶ πορφυρᾶν ἐσθῆτα ποικίλην ἠμπίσχετο καὶ σκῆπτρον ἐλεφάντινον ἔχων ἐπὶ θρόνου ἐκαθέζετο ἐλεφαντίνου, καὶ οἱ δώδεκα ῥαβδοῦχοι τοὺσ πελέκεισ φέροντεσ ἅμα ταῖσ ῥάβδοισ δικάζοντί τε αὐτῷ παρίσταντο καὶ πορευομένου προηγοῦντο. οὗτοσ ὁ κόσμοσ ἅπασ καὶ τοῖσ μετ’ ἐκεῖνον τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν ἔχουσι παρέμεινε καὶ μετὰ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων τοῖσ κατ’ ἐνιαυτὸν ὑπάτοισ ἔξω τοῦ στεφάνου καὶ τῆσ ποικίλησ ἐσθῆτοσ·

ταῦτα δ’ αὐτῶν ἀφῃρέθη μόνα φορτικὰ δόξαντα εἶναι καὶ ἐπίφθονα. πλὴν ὅταν ἐκ πολέμου νίκην κατάγοντεσ θριάμβου παρὰ τῆσ βουλῆσ ἀξιωθῶσι, τότε καὶ χρυσοφοροῦσι καὶ ποικίλαισ ἁλουργίσιν ἀμφιέννυνται. ὁ μὲν οὖν πρὸσ τοὺσ Τυρρηνοὺσ συστὰσ Ταρκυνίῳ πόλεμοσ ἔτη κατασχὼν ἐννέα τοιαύτην ἔσχε τὴν συντέλειαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION