Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 61

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 61)

ταύτασ λαβόντεσ οἱ πρέσβεισ τὰσ ἀποκρίσεισ ᾤχοντο καὶ μετ’ ὀλίγασ ἡμέρασ παρῆσαν οὐ λόγουσ αὐτῷ μόνον φέροντεσ ψιλούσ, ἀλλὰ καὶ τὰ σύμβολα τῆσ ἡγεμονίασ, οἷσ ἐκόσμουν αὐτοὶ τοὺσ σφετέρουσ βασιλεῖσ, κομίζοντεσ στεφανόν τε χρύσεον καὶ θρόνον ἐλεφάντινον καὶ σκῆπτρον ἀετὸν ἔχον ἐπὶ τῆσ κεφαλῆσ χιτῶνά τε πορφυροῦν χρυσόσημον καὶ περιβόλαιον πορφυροῦν ποικίλον, οἱᾶ Λυδῶν τε καὶ Περσῶν ἐφόρουν οἱ βασιλεῖσ, πλὴν οὐ τετράγωνόν γε τῷ σχήματι, καθάπερ ἐκεῖνα ἦν, ἀλλ’ ἡμικύκλιον. τὰ δὲ τοιαῦτα τῶν ἀμφιεσμάτων Ῥωμαῖοι μὲν τόγασ, Ἕλληνεσ δὲ τήβεννον καλοῦσιν, οὐκ οἶδ’ ὁπόθεν μαθόντεσ· Ἑλληνικὸν γὰρ οὐ φαίνεταί μοι τοὔνομα εἶναι.

ὡσ δέ τινεσ ἱστοροῦσι καὶ τοὺσ δώδεκα πελέκεισ ἐκόμισαν αὐτῷ λαβόντεσ ἐξ ἑκάστησ πόλεωσ ἕνα.

Τυρρηνικὸν γὰρ εἶναι ἔθοσ δοκεῖ ἑκάστου τῶν κατὰ πόλιν βασιλέων ἕνα προηγεῖσθαι ῥαβδοφόρον ἅμα τῇ δέσμῃ τῶν ῥάβδων πέλεκυν φέροντα· εἰ δὲ κοινὴ γίνοιτο τῶν δώδεκα πόλεων στρατεία, τοὺσ δώδεκα πελέκεισ ἑνὶ παραδίδοσθαι τῷ λαβόντι τὴν αὐτοκράτορα ἀρχήν. οὐ μὴν ἅπαντέσ γε συμφέρονται τοῖσ ταῦτα λέγουσιν, ἀλλὰ παλαίτερον ἔτι τῆσ Ταρκυνίου δυναστείασ πελέκεισ δώδεκα πρὸ τῶν βασιλέων φέρεσθαί φασι, καταστήσασθαι δὲ τὸ ἔθοσ τοῦτο Ῥωμύλον εὐθὺσ ἅμα τῷ παραλαβεῖν τὴν ἀρχήν.

καὶ μὴ λαβόντεσ γε παρ’ ἐκείνων ἔχουσιν αὐτά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION