Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 60

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 60)

ἐπαγωγὰ πρὸσ ἐπιείκειαν καὶ μετριότητα καὶ τῆσ συγγενείασ, ἧσ εἶχε πρὸσ τὸ ἔθνοσ, ὑπομιμνησκόντων ἓν τοῦτο μόνον ἔφη παρ’ αὐτῶν βούλεσθαι μαθεῖν, πότερον ἔτι διαφέρονται περὶ τῶν ἴσων καὶ ἐπὶ ῥητοῖσ τισι τὰσ περὶ τῆσ εἰρήνησ ὁμολογίασ πάρεισι ποιησόμενοι, ἢ συγγινώσκουσιν ἑαυτοῖσ κεκρατημένοισ καὶ τὰσ πόλεισ ἐπιτρέπουσιν αὐτῷ. ἀποκριναμένων δ’ αὐτῶν ὅτι καὶ τὰσ πόλεισ ἐπιτρέπουσιν αὐτῷ καὶ τὴν εἰρήνην στέρξουσιν ἐφ’ οἷσ ἄν ποτε δικαίοισ αὐτῆσ τύχωσι, περιχαρὴσ ἐπὶ τούτοισ γενόμενοσ, ἀκούσατε νῦν, ἔφησεν, ἐφ’ οἷσ καταλύσομαι τὸν πόλεμον δικαίοισ καὶ τίνασ ὑμῖν δίδωμι χάριτασ· ἐγὼ Τυρρηνῶν οὔτε ἀποκτεῖναί τινα πρόθυμόσ εἰμι οὔτε φυγάδα ποιῆσαι τῆσ πατρίδοσ οὔτε ἀφαιρέσει τῶν ὑπαρχόντων ζημιῶσαι τάσ τε πόλεισ ὑμῖν ἀφίημι πάσασ ἀφρουρήτουσ καὶ ἀφορολογήτουσ καὶ αὐτονόμουσ πολιτείασ τε κόσμον ἑκάστῃ φυλάττειν συγχωρῶ τὸν ἀρχαῖον.

διδοὺσ δὲ ταῦθ’ ὑμῖν ἓν οἰόμαι δεῖν ἀνθ’ ὧν δίδωμι πάντων ὑπάρξαι μοι παρ’ ὑμῶν, τὴν ἡγεμονίαν τῶν πόλεων, ἧσ κύριοσ μὲν ἔσομαι καὶ μὴ βουλομένων ὑμῶν ἑώσ ἂν κρατῶ τοῖσ ὅπλοισ, παρ’ ἑκόντων δὲ μᾶλλον ἢ παρ’ ἀκόντων τυχεῖν αὐτῆσ βούλομαι.

ταῦτ’ ἀπαγγέλλετε ταῖσ πόλεσιν, ἐγὼ δὲ ὑμῖν ἐκεχειρίαν ἑώσ ἂν ἀφίκησθε παρέξειν ὑπισχνοῦμαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION