Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 59

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 59)

τελευταία δὲ μάχη Ῥωμαίων καὶ Τυρρηνῶν ἐγένετο πόλεωσ Ἠρήτου πλησίον ἐν τῇ Σαβίνων γῇ. δι’ ἐκείνησ γὰρ ἐποιήσαντο τὴν ἐπὶ τοὺσ Ῥωμαίουσ ἔλασιν οἱ Τυρρηνοὶ πεισθέντεσ ὑπὸ τῶν ἐκεῖ δυνατῶν, ὡσ συστρατευσομένων σφίσι τῶν Σαβίνων. αἱ γὰρ ἑξαετεῖσ αὐτοῖσ περὶ τῆσ εἰρήνησ πρὸσ Ταρκύνιον ἀνοχαὶ διεληλύθεσαν ἤδη, καὶ πολλοῖσ τῶν Σαβίνων πόθοσ ἦν ἐπανορθώσασθαι τὰσ προτέρασ ἥττασ ἐπιτεθραμμένησ ἐν ταῖσ πόλεσι νεότητοσ ἱκανῆσ. οὐ μὴν ἐχώρησέ γε αὐτοῖσ ἡ πεῖρα κατὰ νοῦν θᾶττον ἐπιφανείσησ τῆσ Ῥωμαίων στρατιᾶσ, οὐδ’ ἐξεγένετο παρ’ οὐδεμιᾶσ τῶν πόλεων κοινὴν ἀποσταλῆναι τοῖσ Τυρρηνοῖσ συμμαχίαν, ἀλλ’ ἐθελονταί τινεσ ἐπεκούρησαν αὐτοῖσ ὀλίγοι μισθοῖσ μεγάλοισ ὑπαχθέντεσ.

ἐκ ταύτησ τῆσ μάχησ μεγίστησ τῶν προτέρων γενομένησ, ὅσασ πρὸσ ἀλλήλουσ ἐπολέμησαν, τὰ μὲν Ῥωμαίων πράγματα θαυμαστὴν ὅσην ἐπίδοσιν ἔλαβε νίκην ἐξενεγκαμένων καλλίστην, καὶ βασιλεῖ Ταρκυνίῳ τὴν τροπαιοφόρον πομπὴν κατάγειν ἥ τε βουλὴ καὶ ὁ δῆμοσ ἐψηφίσατο, τὰ δὲ τῶν Τυρρηνῶν ἔπεσε φρονήματα πάσασ μὲν ἐξαποστειλάντων εἰσ τὸν ἀγῶνα τὰσ ἐξ ἑκάστησ πόλεωσ δυνάμεισ, ὀλίγουσ δέ τινασ ἐκ πολλῶν τοὺσ διασωθέντασ ὑποδεξαμένων.

οἱ μὲν γὰρ ἐν τῇ παρατάξει μαχόμενοι κατεκόπησαν, οἱ δ’ ἐν τῇ τροπῇ δυσχωρίαισ ἐγκυρήσαντεσ ἀνεξόδοισ παρέδοσαν τοῖσ κεκρατηκόσιν ἑαυτούσ.

τοιαύτησ μέντοι συμφορᾶσ πειραθέντεσ οἱ δυνατώτατοι τῶν ἐν ταῖσ πόλεσιν ἔργον ἐποίησαν ἀνθρώπων φρονίμων.

ἑτέραν γὰρ στρατιὰν ἐπ’ αὐτοὺσ ἐξαγαγόντοσ βασιλέωσ Ταρκυνίου συναχθέντεσ εἰσ μίαν ἀγορὰν περὶ καταλύσεωσ τοῦ πολέμου διαλέγεσθαι πρὸσ αὐτὸν ἐψηφίσαντο καὶ πέμπουσι τοὺσ πρεσβυτάτουσ ἄνδρασ καὶ τιμιωτάτουσ ἐξ ἑκάστησ πόλεωσ αὐτοκράτορασ ἀποδείξαντεσ τῶν περὶ τῆσ εἰρήνησ ὁμολογιῶν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION