Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 54

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 54)

ταῦτα διαπραξάμενοσ ἐπὶ τὰσ πόλεισ τῶν Λατίνων ἦγε τὴν δύναμιν, ὡσ μάχῃ τὰσ μὴ προσχωρούσασ αὐτῷ παραστησόμενοσ· οὐ μὴν ἐδέησέ γε αὐτῷ τειχομαχίασ. ἅπαντεσ γὰρ εἰσ ἱκεσίασ καὶ δεήσεισ ἐτράποντο καὶ πρέσβεισ ἀπὸ τοῦ κοινοῦ πέμψαντεσ καταλύσασθαι τὸν πόλεμον ἠξίουν ἐφ’ οἷσ αὐτὸσ ἠβούλετο καὶ τὰσ πόλεισ παρέδοσαν.

γενόμενοσ δὲ τῶν πόλεων κατὰ τάσδε τὰσ ὁμολογίασ ὁ βασιλεὺσ κύριοσ ἐπιεικέστατα πάσαισ προσηνέχθη καὶ μετριώτατα.

οὔτε γὰρ ἀπέκτεινεν οὔτε φεύγειν ἠνάγκασεν οὔτε χρήμασιν ἐζημίωσε Λατίνων οὐδένα γῆν τε αὐτοῖσ καρποῦσθαι τὴν ἑαυτῶν ἐπέτρεψε καὶ πολιτεύμασι χρήσασθαι τοῖσ πατρίοισ ἐφῆκεν, ἀποδοῦναι δὲ αὐτοὺσ ἐκέλευσε Ῥωμαίοισ τούσ τε αὐτομόλουσ καὶ τοὺσ αἰχμαλώτουσ ἄνευ λύτρων θεράποντάσ τε ἀποκαταστῆσαι τοῖσ δεσπόταισ ὅσων ἐγένοντο κατὰ τὰσ προνομὰσ κύριοι καὶ χρήματα ὅσα τοὺσ γεωργοὺσ ἀφείλοντο διαλῦσαι καὶ εἴ τι ἄλλο κατέβλαψαν ἢ διέφθειραν ἐν ταῖσ εἰσβολαῖσ ἐπανορθῶσαι. ταῦτα δὲ ποιήσαντασ εἶναι φίλουσ Ῥωμαίων καὶ συμμάχουσ ἅπαντα πράττοντασ ὅσα ἂν ἐκεῖνοι κελεύωσιν.

ὁ μὲν δὴ πρὸσ Λατίνουσ συστὰσ Ῥωμαίοισ πόλεμοσ εἰσ τοῦτο τὸ τέλοσ κατέσκηψε, καὶ βασιλεὺσ Ταρκύνιοσ τὸν ἐπινίκιον ἐκ τοῦ πολέμου τούτου κατήγαγε θρίαμβον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION