Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 51

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 51)

μετὰ δὲ τὸν ἀγῶνα τοῦτον ἔχων συντεταγμένην τὴν Ῥωμαίων δύναμιν ὁ Ταρκύνιοσ ἐπὶ τὰσ πόλεισ αὐτῶν ἐχώρει λόγουσ προφέρων περὶ φιλίασ. τὰσ προκλήσεισ, καὶ παρεδίδοσαν αὐτῶν τινεσ τὰσ πόλεισ ὁρῶντεσ, ὅτι ταῖσ μὲν ἁλούσαισ κατὰ κράτοσ ἀνδραποδισμοί τε ἠκολούθουν καὶ κατασκαφαί, ταῖσ δὲ προσχωρούσαισ καθ’ ὁμολογίασ τὸ πειθαρχεῖν τοῖσ κεκρατηκόσι μόνον, ἄλλο δὲ ἀνήκεστον οὐδέν.

φρούρια ἐχυρά.

ἐφ’ οἷσ ταραχθέντεσ οἱ λοιποὶ Λατῖνοι καὶ δείσαντεσ μὴ πᾶν ὑφ’ ἑαυτῷ ποιήσηται τὸ ἔθνοσ εἰσ τὴν ἐν Φερεντίνῳ συνελθόντεσ ἀγορὰν ἐψηφίσαντο τήν τε οἰκείαν δύναμιν ἐξ ἁπάσησ πόλεωσ ἐξάγειν καὶ τῶν πλησιοχώρων ἐθνῶν τὰ κράτιστα παρακαλεῖν, καὶ διεπρεσβεύοντο πρὸσ Τυρρηνούσ τε καὶ Σαβίνουσ αἰτούμενοι συμμαχίαν. Σαβῖνοι μὲν οὖν ὑπέσχοντο αὐτοῖσ, ἐπειδὰν ἐκείνουσ ἐμβεβληκότασ εἰσ τὴν Ῥωμαίων γῆν ἀκούσωσιν, ἀναλαβόντεσ καὶ αὐτοὶ τὰ ὅπλα τὴν πλησίον αὐτῶν χώραν λεηλατήσειν·

Τυρρηνοὶ δὲ συμμαχίαν ἀποστελεῖν ὡμολόγησαν, ἧσ ἂν αὐτοὶ δεηθῶσιν, οὐχ ἅπαντεσ ἐπὶ τῆσ αὐτῆσ γενόμενοι γνώμησ, ἀλλὰ πέντε πόλεισ μόναι Κλουσῖνοί τε καὶ Ἀρρητῖνοι καὶ Οὐολατερρανοὶ Ῥουσιλανοί τε καὶ ἔτι πρὸσ τούτοισ Οὐετυλωνιᾶται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION