Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 48

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 48)

ὁ δὲ περιχαρὴσ τῷ σημείῳ γενόμενοσ ἐπειδὴ ταῖσ πύλαισ ἤδη συνήγγιζεν, εὐξάμενοσ τοῖσ θεοῖσ ἐπιτελῆ γενέσθαι τὰ μαντεύματα καὶ σὺν ἀγαθαῖσ εἰσελθεῖν τύχαισ παρῆλθεν εἰσ τὴν πόλιν· καὶ μετὰ τοῦτο συνελθὼν εἰσ λόγουσ Μαρκίῳ τῷ βασιλεῖ πρῶτον μὲν ἑαυτὸν ἐδήλωσεν ὅστισ ἦν, ἔπειθ’ ὅτι κατοικεῖν ἐν τῇ πόλει βουλόμενοσ παρείη πᾶσαν τὴν πατρικὴν οὐσίαν ἐπαγόμενοσ, ἣν εἰσ τὸ κοινὸν ἔφη τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ Ῥωμαίων πόλει τιθέναι μείζονα οὖσαν ἢ κατ’ ἰδιώτην ἄνδρα κεκτῆσθαι. ἀσμένωσ δὲ τοῦ βασιλέωσ αὐτὸν ὑποδεξαμένου καὶ καταχωρίσαντοσ ἅμα τοῖσ συμπαροῦσιν αὐτῷ Τυρρηνῶν εἰσ φυλήν τε καὶ φρατρίαν, οἰκίαν τε κατασκευάζεται τόπον διαλαχὼν τῆσ πόλεωσ τὸν ἀρκοῦντα καὶ γῆσ λαμβάνει κλῆρον.

ἐπεὶ δὲ ταῦτα διῳκήσατο καὶ τῶν ἀστῶν εἷσ ἐγεγόνει, μαθὼν ὅτι Ῥωμαίων ἑκάστῳ κοινόν τ’ ὄνομα κεῖται καὶ μετὰ τὸ κοινὸν ἕτερον, ὃ δὴ συγγενικὸν αὐτοῖσ ἐστι καὶ πατρωνυμικόν, ἐξομοιοῦσθαι καὶ κατὰ τοῦτο αὐτοῖσ βουλόμενοσ Λεύκιον μὲν ἀντὶ Λοκόμωνοσ ἑαυτῷ τίθεται τὸ κοινὸν ὄνομα, Ταρκύνιον δὲ τὸ συγγενικὸν ἐπὶ τῆσ πόλεωσ ἐν ᾗ γενέσεώσ τε καὶ τροφῆσ ἔτυχε·

βασιλέωσ τε φίλοσ ἐν ὀλίγῳ πάνυ χρόνῳ γίνεται δῶρα διδούσ, ὧν αὐτὸν ἐν χρείᾳ μάλιστα γινόμενον ᾐσθάνετο καὶ χρήματα παρέχων εἰσ τὰσ πολεμικὰσ χρείασ ὅσων ἐδεῖτο, ἐν δὲ ταῖσ στρατείαισ ἁπάντων κράτιστα πεζῶν τε καὶ ἱππέων ἀγωνιζόμενοσ γνώμησ τε ὅπου δεήσειεν ἀγαθῆσ ἐν τοῖσ πάνυ φρονίμοισ τῶν συμβούλων ἀριθμούμενοσ.

γενόμενοσ δὲ παρὰ τῷ βασιλεῖ τίμιοσ οὐδὲ τῆσ ἄλλων Ῥωμαίων εὐνοίασ διήμαρτεν, ἀλλὰ καὶ τῶν πατρικίων πολλοὺσ ταῖσ εὐεργεσίαισ ὑπηγάγετο καὶ τὸ δημοτικὸν πλῆθοσ οἰκείωσ ἔχειν ἑαυτῷ παρεσκεύασεν εὐπροσηγόροισ τε ἀσπασμοῖσ καὶ κεχαρισμέναισ ὁμιλίαισ καὶ χρημάτων μεταδόσει καὶ ταῖσ ἄλλαισ φιλοφροσύναισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION