Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 41

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 41)

τετάρτῳ δὲ μάλιστα μετὰ τόνδε τὸν πόλεμον ἐνιαυτῷ Μάρκιοσ ὁ τῶν Ῥωμαίων βασιλεὺσ τήν τε πολιτικὴν δύναμιν ἄγων καὶ τὴν συμμαχικὴν μεταπεμψάμενοσ ὅσην ἐδύνατο πλείστην ἐστράτευσεν ἐπὶ Οὐιεντανοὺσ καὶ πολλὴν τῆσ χώρασ αὐτῶν ἐδῄωσεν. Ῥωμαίων γῆν ἐμβαλόντεσ καὶ πολλὰσ μὲν ἁρπαγὰσ χρημάτων, πολὺν δὲ ἀνθρώπων ὄλεθρον ποιήσαντεσ·

στρατιᾶσ δὲ πολλῆσ παρὰ τῶν Οὐιεντανῶν ἐξελθούσησ καὶ πέραν τοῦ Τεβέριοσ ποταμοῦ πρὸσ τῇ Φιδηναίων πόλει χάρακα θεμένησ ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν ἦγεν ὡσ εἶχε τάχουσ καὶ πρῶτον μὲν τῶν ἐπὶ τὴν χώραν ἐξόδων αὐτοὺσ ἀπέκλεισεν ἱπποκρατῶν, ἔπειτ’ εἰσ παράταξιν προελθεῖν ἀναγκάσασ ἐνίκησε καὶ τοῦ χάρακοσ αὐτῶν ἐκράτησε.

χωρήσαντοσ δὲ αὐτῷ καὶ τούτου κατὰ γνώμην τοῦ πολέμου τὴν ἐπινίκιον πομπὴν καὶ τὸν εἰωθότα θρίαμβον τοῖσ θεοῖσ κατήγαγεν εἰσ τὴν πόλιν ἀφικόμενοσ. ἑτέραν τίθεται πρὸσ αὐτοὺσ μάχην περὶ ταῖσ ἁλαῖσ μείζονα τῆσ προτέρασ, ἣν εὐπετῶσ ἐνίκησε, καὶ τὰσ ἁλὰσ ἐξ ἐκείνου κατεῖχεν ἀναμφιλόγωσ.

τὰ δὲ ἀριστεῖα καὶ ἐκ ταύτησ ἔλαβε τῆσ μάχησ ὁ τῶν ἱππέων ἡγεμὼν Ταρκύνιοσ, καὶ αὐτὸν ὁ Μάρκιοσ ἄνδρα πάντων κράτιστον ἡγησάμενοσ τά τε ἄλλα σεμνύνων διετέλει καὶ εἰσ τὸν τῶν πατρικίων τε καὶ βουλευτῶν ἀριθμὸν κατέγραψεν.

ἐγένετο δὲ καὶ πρὸσ τὸ τῶν Οὐολούσκων ἔθνοσ τῷ Μαρκίῳ πόλεμοσ λῃστηρίων κἀκεῖθεν ἐξιόντων ἐπὶ τοὺσ τῶν Ῥωμαίων ἀγρούσ·

καὶ στρατεύσασ ἐπ’ αὐτοὺσ μεγάλῃ χειρὶ πολλὴν περιεβάλετο λείαν πόλει τε αὐτῶν Οὐελίτραισ προσκαθεζόμενοσ ἀπετάφρευε καὶ περιεχαράκου καὶ τειχομαχίαν συνίστατο τῆσ ὑπαίθρου κρατῶν. ὁμολογούντων, ἀνοχὰσ πρὸσ αὐτοὺσ ποιησάμενοσ καὶ τὰ δίκαια παρ’ ἑκόντων λαβὼν εἰρήνην καὶ φιλίαν συντίθεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION