Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 36

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 36)

μετὰ δὲ τὴν Ὁστιλίου Τύλλου τελευτὴν ἡ μεσοβασίλειοσ ὑπὸ τῆσ βουλῆσ ἀποδειχθεῖσα ἀρχὴ κατὰ τοὺσ πατρίουσ ἐθισμοὺσ αἱρεῖται βασιλέα τῆσ πόλεωσ Μάρκιον ἐπίκλησιν Ἄγκον· παραλαμβάνει τὴν ἀρχὴν ὁ Μάρκιοσ ἐνιαυτῷ δευτέρῳ τῆσ τριακοστῆσ καὶ πέμπτησ ὀλυμπιάδοσ, ἣν ἐνίκα στάδιον Σφαῖροσ ὁ Λακεδαιμόνιοσ, καθ’ ὃν χρόνον Ἀθήνησι τὴν ἐνιαύσιον ἀρχὴν εἶχε Δαμασίασ.

οὗτοσ ὁ βασιλεὺσ πολλὰσ τῶν ἱερουργιῶν ἀμελουμένασ καταμαθών, ἃσ ὁ μητροπάτωρ αὐτοῦ Πομπίλιοσ Νόμασ κατεστήσατο, πολεμιστάσ τε καὶ πλεονέκτασ τοὺσ πλείστουσ Ῥωμαίων γεγονότασ ὁρῶν καὶ οὐκέτι τὴν γῆν ὡσ πρότερον ἐργαζομένουσ, συναγαγὼν εἰσ ἐκκλησίαν τὸ πλῆθοσ τά τε θεῖα σέβειν αὐτοὺσ ἠξίου πάλιν, ὥσπερ ἐπὶ Νόμα διετέλουν σέβοντεσ, διεξιὼν ὅτι παρὰ τὴν τῶν θεῶν ὀλιγωρίαν νόσοι τε λοιμικαὶ πολλαὶ κατέσκηψαν εἰσ τὴν πόλιν, ὑφ’ ὧν ἐφθάρη μοῖρα τοῦ πλήθουσ οὐκ ὀλίγη, καὶ βασιλεὺσ Ὁστίλιοσ ὁ μὴ ποιούμενοσ αὐτῶν ὴν ἔδει φυλακὴν κάμνων ἐπὶ πολλοὺσ χρόνουσ τὸ σῶμα πάθεσι παντοδαποῖσ καὶ οὐδὲ τῆσ γνώμησ ἔτι τῆσ αὑτοῦ καρτερὸσ διαμένων, ἀλλὰ συνδιαφθαρεὶσ τῷ σώματι τὰσ φρένασ, οἰκτρᾶσ καταστροφῆσ ἔτυχεν αὐτόσ τε καὶ γένοσ τὸ ἐξ αὐτοῦ·

δικαιοτάτων ἔργων τὰσ καθ’ ἡμέραν ἑκάστῳ παρέχουσαν εὐπορίασ, ἀνανεώσασθαι πάλιν αὐτὴν παρεκάλει γεωργίαισ τε καὶ κτηνοτροφίαισ καὶ ταῖσ ἄλλαισ ἐργασίαισ, ὅσαισ μηθὲν ἀδίκημα προσῆν, ἁρπαγῆσ δὲ καὶ βίασ καὶ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου γινομένων ὠφελειῶν ὑπεριδεῖν.

ταῦτα καὶ τὰ τούτοισ ὅμοια διαλεγόμενοσ καὶ εἰσ πολλὴν ἐπιθυμίαν καθιστὰσ ἅπαντασ ἡσυχίασ ἀπολέμου καὶ φιλεργίασ σώφρονοσ καὶ μετὰ τοῦτο συγκαλέσασ τοὺσ ἱεροφάντασ καὶ τὰσ περὶ τῶν ἱερῶν συγγραφάσ, ἃσ Πομπίλιοσ συνεστήσατο, παρ’ αὐτῶν λαβὼν ἀνέγραψεν εἰσ δέλτουσ καὶ προὔθηκεν ἐν ἀγορᾷ πᾶσι τοῖσ βουλομένοισ σκοπεῖν, ἃσ ἀφανισθῆναι συνέβη τῷ χρόνῳ·

χαλκαῖ γὰρ οὔπω στῆλαι τότε ἦσαν, ἀλλ’ ἐν δρυΐναισ ἐχαράττοντο σανίσιν οἵ τε νόμοι καὶ αἱ περὶ τῶν ἱερῶν διαγραφαί· μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τῶν βασιλέων εἰσ ἀναγραφὴν δημοσίαν αὖθισ ἤχθησαν ὑπ’ ἀνδρὸσ ἱεροφάντου Γαίου Παπιρίου, τὴν ἁπάντων τῶν ἱερέων ἡγεμονίαν ἔχοντοσ. ἀνακτησάμενοσ δὲ τὰ κατερρᾳθυμημένα τῶν ἱερῶν καὶ τὸν ἀργὸν ὄχλον ἐπὶ τὰσ ἰδίασ ἐργασίασ ἀποστείλασ ἐπῄνει μὲν τοὺσ ἐπιμελεῖσ γεωργούσ, ἐμέμφετο δὲ τοὺσ κακῶσ προισταμένουσ τῶν ἰδίων , ὡσ οὐ βεβαίουσ πολίτασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION