Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 35

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 35)

ταῦτα διαπραξάμενοσ ἐπὶ τῆσ ἰδίασ ἀρχῆσ βασιλεὺσ Τύλλοσ Ὁστίλιοσ, ἀνὴρ ἐν ὀλίγοισ ἄξιοσ εὐλογεῖσθαι τῆσ τε εὐτολμίασ ἕνεκα τῆσ πρὸσ τὰ πολέμια καὶ τῆσ φρονήσεωσ τῆσ περὶ τὰ δεινά, ὑπὲρ ἄμφω δὲ ταῦτα, ὅτι οὐ ταχὺσ ὢν εἰσ πόλεμον ἰέναι βέβαιοσ ἦν καταστὰσ εἰσ αὐτὸν ἐν ἅπασι τῶν ἀντιπάλων προέχειν, ἔτη δὲ κατασχὼν τὴν ἀρχὴν δύο καὶ τριάκοντα τελευτᾷ τὸν βίον ἐμπρησθείσησ τῆσ οἰκίασ, καὶ σὺν αὐτῷ γυνή τε ἀπόλλυται καὶ τέκνα καὶ ὁ ἄλλοσ οἰκετικὸσ ἅπασ ὄχλοσ καταληφθεὶσ ὑπὸ τοῦ πυρόσ. φασὶν ἐπιβουλῆσ τὸ πάθοσ γενέσθαι ἀνατιθέντεσ τὸ ἔργον Μαρκίῳ τῷ μετ’ ἐκεῖνον ἄρξαντι τῆσ πόλεωσ.

τοῦτον γὰρ ἐκ τῆσ Νόμα Πομπιλίου θυγατρὸσ γενόμενον ἄχθεσθαί τε, ὅτι ἐκ βασιλείου γένουσ πεφυκὼσ αὐτὸσ ἰδιώτησ ἦν, καὶ γένοσ ἐπιτρεφόμενον ὁρῶντα τῷ Τύλλῳ παντὸσ μάλιστα ὑποπτεύειν, εἴ τι πάθοι Τύλλοσ εἰσ τοὺσ ἐκείνου παῖδασ ἥξειν τὴν ἀρχήν.

ταῦτα δὴ διανοούμενον ἐκ πολλοῦ στήσασθαι κατὰ τοῦ βασιλέωσ ἐπιβουλὴν πολλοὺσ ἔχοντα Ῥωμαίων τοὺσ συγκατασκευάζοντασ αὐτῷ τὴν δυναστείαν, φίλον δὲ ὄντα τοῦ Τύλλου καὶ ἐν τοῖσ μάλιστα πιστευόμενον φυλάττειν ὅτε καιρὸσ ἐπιτήδειοσ φανείη τῆσ ἐπιθέσεωσ. καὶ ζάλην καὶ σκότοσ, ὥστ’ ἔρημον ἀπολειφθῆναι τὸν πρὸ τῆσ οἰκίασ τόπον τῶν φυλαττόντων, ἐπιτήδειον ὑπολαμβάνοντα τὸν καιρὸν ἅμα τοῖσ ἑταίροισ ἔχουσιν ὑπὸ ταῖσ περιβολαῖσ τὰ ξίφη παρελθεῖν εἴσω τῶν θυρῶν, ἀποκτείναντα δὲ τὸν βασιλέα καὶ τοὺσ παῖδασ αὐτοῦ καὶ τῶν ἄλλων ὅσοισ ἐνέτυχεν ἐνεῖναι πῦρ εἰσ τὴν οἰκίαν κατὰ πολλοὺσ τόπουσ, ταῦτα δὲ πράξαντα τὸν ὑπὲρ τῆσ κεραυνώσεωσ διασπεῖραι λόγον.

ἐγὼ δὲ τοῦτον μὲν οὐ δέχομαι τὸν λόγον οὔτ’ ἀληθῆ νομίζων οὔτε πιθανόν, τῷ δὲ προτέρῳ μᾶλλον προστιθέμενοσ κατὰ δαίμονα νομίζω τὸν ἄνδρα ταύτησ τῆσ τελευτῆσ τυχεῖν.

οὔτε γὰρ ἀπόρρητον φυλαχθῆναι τὴν πρᾶξιν ὑπὸ πολλῶν συσκευαζομένην. εἰκὸσ ἦν, οὔτε τῷ συστήσαντι αὐτὴν βέβαιον ἦν ὅτι μετὰ τὴν Ὁστιλίου τελευτὴν ἐκεῖνον ἀποδείξουσι Ῥωμαῖοι βασιλέα τῆσ πόλεωσ, οὔτ’ εἰ τὰ παρ’ ἀνθρώπων αὐτῷ πιστὰ καὶ βέβαια ἦν, τά γέ τοι παρὰ τῶν θεῶν ὅμοια ἔμελλε ταῖσ ἀνθρωπίναισ ἀγνοίαισ ἔσεσθαι. μετὰ γὰρ τὴν ὑπὸ τῶν φυλῶν γενησομένην ψηφηφορίαν τοὺσ θεοὺσ ἔδει τὴν βασιλείαν αὐτῷ δι’ οἰωνῶν αἰσίων ἐπιθεσπίσαι·

ἄνδρα δὲ μιαρὸν καὶ τοσούτοισ ᾑμαγμένον φόνοισ ἀδίκοισ τίσ ἔμελλε θεῶν ἢ δαιμόνων παρήσειν βωμοῖσ τε προσιόντα καὶ θυμάτων καταρχόμενον καὶ τὰσ ἄλλασ ἐπιτελοῦντα θεραπείασ;

ἐγὼ μὲν δὴ διὰ ταῦτα οὐκ εἰσ ἀνθρωπίνην ἐπιβουλὴν ἀλλ’ εἰσ θεοῦ βούλησιν τὸ ἔργον ἀναφέρω, κρινέτω δ’ ἕκαστοσ ὡσ βούλεται.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION