Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 31

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 31)

ἐν ᾧ δὲ ταῦτ’ ἐγίνετο χρόνῳ, Μάρκοσ Ὁράτιοσ ὁ προαπεσταλμένοσ μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν τῆσ Ἄλβασ ταχέωσ διανύσασ τὴν ὁδὸν καὶ καταλαβὼν πύλασ τε ἀκλείστουσ καὶ τεῖχοσ ἀφύλακτον εὐπετῶσ γίνεται τῆσ πόλεωσ κύριοσ. συναγαγὼν δὲ τὸ πλῆθοσ εἰσ ἐκκλησίαν τά τε πραχθέντα κατὰ τὴν μάχην ἅπαντα ἐδήλωσεν αὐτοῖσ καὶ το ψήφισμα τῆσ Ῥωμαίων βουλῆσ διεξῆλθεν. ἀντιβολούντων δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ χρόνον εἰσ πρεσβείαν αἰτουμένων οὐδεμίαν ἀναβολὴν ποιησάμενοσ τὰσ μὲν οἰκίασ καὶ τὰ τείχη καὶ εἴ τι ἄλλο κατασκεύασμα ἰδιωτικὸν ἢ δημόσιον ἦν κατέσκαπτε, τοὺσ δὲ ἀνθρώπουσ μετὰ πολλῆσ φροντίδοσ παρέπεμπεν εἰσ Ῥώμην ἄγοντάσ τε τὰ ἑαυτῶν χρήματα καὶ φέροντασ·

τοῖσ θητεύουσιν ἐξ αὐτῶν ἀπεμέριζε ταῖσ τε ἄλλαισ φιλανθρωπίαισ ἀνελάμβανε τὸ πλῆθοσ.

ἡ μὲν δὴ τῶν Ἀλβανῶν πόλισ, ἣν ἔκτισεν Ἀσκάνιοσ ὁ ἐξ Αἰνείου τοῦ Ἀγχίσου καὶ Κρεούσησ τῆσ Πριάμου θυγατρόσ, ἔτη διαμείνασα μετὰ τὸν οἰκισμὸν πεντακόσια τριῶν ἐπὶ τοῖσ δέκα δέοντα, ἐν οἷσ πολλὴν ἔσχεν ἐπίδοσιν εἰσ εὐανδρίαν τε καὶ πλοῦτον καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν εὐδαιμονίαν ἡ τὰσ τριάκοντα Λατίνων ἀποικίσασα πόλεισ καὶ πάντα τὸν χρόνον ἡγησαμένη τοῦ ἔθνουσ, ὑπὸ τῆσ ἐσχάτησ ἀποικήσεωσ καθαιρεθεῖσα ἔρημοσ εἰσ τόδε χρόνου διαμένει.

βασιλεὺσ δὲ Τύλλοσ τὸν ἐπιόντα χειμῶνα διαλιπὼν ἐάροσ ἀρχομένου στρατὸν ἐπὶ Φιδηναίουσ πάλιν ἐξάγει.

τοῖσ δὲ Φιδηναίοισ κοινῇ μὲν οὐδ’ ἡτισοῦν βοήθεια ἐξ οὐδεμιᾶσ τῶν συμμαχίδων ἀφίκετο πόλεων, μισθοφόροι δέ τινεσ ἐκ πολλῶν συνερρύησαν τόπων, οἷσ πιστεύσαντεσ ἐθάρρησαν ἐκ τῆσ πόλεωσ προελθεῖν· παραταξάμενοι δὲ καὶ πολλοὺσ μὲν ἀποκτείναντεσ ἐν τῇ μάχῃ, πολλῷ δ’ ἔτι πλείουσ ἀποβαλόντεσ κατεκλείσθησαν πάλιν εἰσ τὸ ἄστυ. ὡσ δὲ περιχαρακώσασ αὐτῶν τὴν πόλιν ὁ Τύλλοσ καὶ περιταφρεύσασ εἰσ τὴν ἐσχάτην κατέκλεισε τοὺσ ἔνδον ἀπορίαν, ἠναγκάσθησαν τῷ βασιλεῖ παραδοῦναι σφᾶσ αὐτοὺσ ἐφ’ οἷσ αὐτὸσ ἐβούλετο.

γενόμενοσ δὲ τὸν τρόπον τοῦτον ὁ βασιλεὺσ τῆσ πόλεωσ κύριοσ τοὺσ αἰτίουσ τῆσ ἀποστάσεωσ ἀποκτείνασ, τοὺσ δὲ λοιποὺσ ἅπαντασ ἀπολύσασ καὶ τὰ σφέτερα πάντα καρποῦσθαι τὸν αὐτὸν ἐάσασ τρόπον τήν τε πολιτείαν, ἣν πρότερον εἶχον, ἀποδοὺσ αὐτοῖσ διέλυσε τὴν στρατιὰν καὶ παραγενόμενοσ εἰσ Ῥώμην τὴν τροπαιοφόρον ἀπεδίδου τοῖσ θεοῖσ πομπήν τε καὶ θυσίαν δεύτερον ἐκεῖνον κατάγων θρίαμβον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION