Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 13

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 13)

ἔπειτα καλέσαντεσ εἰσ ἐκκλησίαν τὰσ δυνάμεισ ἀμφοτέρασ οἱ στρατηγοὶ διεξῆλθον ἅ τε διελέχθησαν αὐτοὶ πρὸσ ἀλλήλουσ καὶ ἐφ’ οἷσ συνέθεντο καταλύσασθαι τὸν πόλεμον. τὰσ τῶν στρατηγῶν ὁμολογίασ, θαυμαστὴ μετὰ τοῦτο κατεῖχε φιλοτιμία καὶ λοχαγοὺσ καὶ στρατιώτασ πολλῶν πάνυ προθυμουμένων ἐξενέγκασθαι τὰ τῆσ μάχησ ἀριστεῖα καὶ οὐ λόγῳ σπουδαζόντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἔργῳ φιλοτιμίασ ἀποδεικνυμένων, ὥστε χαλεπὴν γενέσθαι τοῖσ ἡγεμόσιν αὐτῶν τὴν τῶν ἐπιτηδειοτάτων διάγνωσιν.

εἰ γάρ τισ ἦν ἢ πατέρων ἐπιφανείᾳ λαμπρὸσ ἢ σώματοσ ῥώμῃ διαπρεπὴσ ἢ πράξει τῇ κατὰ χεῖρα γενναῖοσ ἢ κατ’ ἄλλην τινὰ τύχην ἢ τόλμαν ἐπίσημοσ ἑαυτὸν ἠξίου τάττειν πρῶτον ἐν τοῖσ τρισί.

ἀλλὰ σπανίου καὶ θαυμαστῆσ διὰ τὸ παράδοξον.

Ὁρατίῳ γάρ τινι Ῥωμαίῳ καὶ Κορατίῳ τὸ γένοσ Ἀλβανῷ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐνεγγύησε θυγατέρασ διδύμουσ Σικίνιοσ Ἀλβανόσ.

τούτοισ ἀμφοτέροισ αἱ γυναῖκεσ ἐγκύμονεσ ἅμα γενόμεναι, τὰσ πρωτοτόκουσ ἐκφέρουσι γονὰσ ἄρρενα βρέφη τρίδυμα, καὶ αὐτὰ οἱ γεινάμενοι πρὸσ οἰωνοῦ λαβόντεσ ἀγαθοῦ καὶ πόλει καὶ οἴκῳ τῷ σφετέρῳ τρέφουσιν ἅπαντα καὶ τελειοῦσιν· θεὸσ δ’ αὐτοῖσ, ὥσπερ κατ’ ἀρχὰσ ἔφην, δίδωσι κάλλοσ τε καὶ ῥώμην καὶ δὴ καὶ ψυχῆσ γενναιότητα μηδενὸσ τῶν ἄριστα πεφυκότων χείροσι γενέσθαι. τούτοισ ἔγνω τοῖσ ἀνδράσιν ὁ Φουφέττιοσ ἐπιτρέπειν τὸν ὑπὲρ τῆσ ἡγεμονίασ ἀγῶνα καὶ προκαλεσάμενοσ εἰσ λόγουσ τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων λέγει πρὸσ αὐτόν·

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION