Dionysius of Halicarnassus, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 6

(디오니시오스, Antiquitates Romanae, book 3, chapter 6)

Οὐιεντανοὶ καὶ Φιδηναῖοι μεγάλασ καὶ πολυανθρώπουσ ἔχοντεσ πόλεισ ἐπὶ μὲν τῆσ Ῥωμύλου βασιλείασ εἰσ πόλεμον ὑπὲρ ἀρχῆσ καὶ δυναστείασ Ῥωμαίοισ κατέστησαν, ἐν ᾧ πολλὰσ ἀπολέσαντεσ δυνάμεισ ἀμφότεροι καὶ χώρασ ἀποδασμῷ ζημιωθέντεσ ὑπήκοοι τοῖσ κεκρατηκόσιν ἠναγκάσθησαν γενέσθαι. περὶ ὧν ἐν τῇ πρὸ ταύτησ δεδήλωκα γραφῇ τὸ ἀκριβέσ·

ἐπὶ δὲ τῆσ Νόμα Πομπιλίου δυναστείασ εἰρήνησ ἀπολαύσαντεσ βεβαίου πολλὴν ἔσχον ἐπίδοσιν εἰσ εὐανδρίαν τε καὶ πλοῦτον καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν. τούτοισ δὴ τοῖσ ἀγαθοῖσ ἐπαρθέντεσ ἐλευθερίασ τε αὖθισ ὠρέγοντο καὶ φρόνημα ἐλάμβανον ὑψηλότερον παρασκευάζοντό τε ὡσ οὐκέτι Ῥωμαίων ἀκροώμενοι. τέωσ μὲν οὖν ἄδηλοσ αὐτῶν ἡ διάνοια τῆσ ἀποστάσεωσ ἦν, ἐν δὲ τῷ πρὸσ Ἀλβανοὺσ ἐφανερώθη πολέμῳ.

ὡσ γὰρ ἐπύθοντο πανστρατιᾷ Ῥωμαίουσ ἐξεληλυθότασ ἐπὶ τὸν πρὸσ Ἀλβανοὺσ ἀγῶνα, κράτιστον ὑπολαβόντεσ εἰληφέναι καιρὸν ἐπιθέσεωσ ἀπορρήτουσ ἐποιήσαντο διὰ τῶν δυνατωτάτων ἀνδρῶν συνωμοσίασ ἅπαντασ τοὺσ ὁπλοφορεῖν δυναμένουσ εἰσ Φιδήνην συνελθεῖν κρύφα καὶ κατ’ ὀλίγουσ ἰόντασ, ὡσ ἂν ἥκιστα γένοιντο τοῖσ ἐπιβουλευομένοισ καταφανεῖσ· χάρακασ ἀπὸ Φιδήνησ φέρουσα ὁδόσ, ἀλλ’ ὅσον ἢ δυσὶν ὡρ́αισ ἢ τρισὶν ἀνυσθῆναι τὸ μακρότατον’ ἐπιφανέντασ δὲ τῷ ἀγῶνι τέλοσ ἤδη ἔχοντι ὥσπερ εἰκὸσ μηδὲν ἡγεῖσθαι φίλιον, ἀλλ’ ἐάν τε Ἀλβανοὶ νικῶσιν ἐάν τε Ῥωμαῖοι κτείνειν τοὺσ κεκρατηκότασ αὐτῶν.

ταῦτα ἦν ἃ διέγνωστο πράττειν τοῖσ προεστηκόσι τῶν πόλεων. εἰ μὲν οὖν θρασύτερον ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ὡρ́μησαν Ἀλβανοὶ Ῥωμαίων καταφρονήσαντεσ καὶ μιᾷ κρῖναι μάχῃ τὰ ὅλα διέγνωσαν, οὐθὲν ἂν τὸ κωλῦον ἦν τόν τε κατασκευασθέντα δόλον ἐπ’ αὐτοῖσ λεληθέναι καὶ διεφθάρθαι τὰ στρατεύματα αὐτῶν ἀμφότερα·

νῦν δὲ ἡ διατριβὴ τοῦ πολέμου παράδοξοσ ἅπασι γενομένη καὶ ὁ χρόνοσ ἐν ᾧ παρεσκευάζοντο πολὺσ ἐφελκυσθεὶσ διέχεεν αὐτῶν τὰ βουλεύματα. οὐκ ἀξιούσησ ἔργον ἀνόσιον εἰσ εὐτυχὲσ κατασκῆψαι τέλοσ μηνυταὶ γίνονται τοῖσ πολεμίοισ τοῦ δόλου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION