Demosthenes, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Α 7:

(데모스테네스, Speeches, Κατὰ Φιλίππου Α 7:)

εἰ τοίνυν ὁ Φίλιπποσ τότε ταύτην ἔσχε τὴν γνώμην, ὡσ χαλεπὸν πολεμεῖν ἐστιν Ἀθηναίοισ ἔχουσι τοσαῦτ’ ἐπιτειχίσματα τῆσ αὑτοῦ χώρασ ἔρημον ὄντα συμμάχων, οὐδὲν ἂν ὧν νυνὶ πεποίηκεν ἔπραξεν οὐδὲ τοσαύτην ἐκτήσατ’ ἂν δύναμιν. ἀλλ’ εἶδεν, ὦ ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, τοῦτο καλῶσ ἐκεῖνοσ, ὅτι ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα τὰ χωρί’ ἆθλα τοῦ πολέμου κείμεν’ ἐν μέσῳ, φύσει δ’ ὑπάρχει τοῖσ παροῦσι τὰ τῶν ἀπόντων, καὶ τοῖσ ἐθέλουσι πονεῖν καὶ κινδυνεύειν τὰ τῶν ἀμελούντων.

SEARCH

MENU NAVIGATION