Arrian, Anabasis, book 7, chapter 30

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 30)

Ὅστισ δὲ κακίζει Ἀλέξανδρον, μὴ μόνον ὅσα ἄξια κακίζεσθαί ἐστι προφερόμενοσ κακιζέτω, ἀλλὰ ξύμπαντα τὰ Ἀλεξάνδρου εἰσ ἓν χωρίον ξυναγαγὼν οὕτω δὴ ἐκλογιζέσθω ὅστισ τε ὢν αὐτὸσ καὶ ὁποίᾳ τύχῃ κεχρημένοσ ὅντινα γενόμενον ἐκεῖνον καὶ ἐσ ὅσον εὐτυχίασ τῆσ ἀνθρωπίνησ ἐλθόντα βασιλέα τε ἀμφοῖν τοῖν ἠπείροιν ἀναμφιλογώτατα γενόμενον καὶ ἐπὶ πᾶν ἐξικόμενον τῷ αὑτοῦ ὀνόματι κακίζει, σμικρότερόσ τε ὢν αὐτὸσ καὶ ἐπὶ σμικροῖσ πονούμενοσ καὶ οὐδὲ ταῦτα ἐν κόσμῳ τιθέμενοσ. ὡσ ἔγωγε δοκῶ ὅτι οὔτε τι ἔθνοσ ἀνθρώπων οὔτε τισ πόλισ ἐν τῷ τότε ἦν οὔτε τισ εἷσ ἄνθρωποσ εἰσ ὃν οὐ πεφοιτήκει τὸ Ἀλεξάνδρου ὄνομα.

οὔκουν οὐδὲ ἐμοὶ ἔξω τοῦ θείου φῦναι ἂν δοκεῖ ἀνὴρ οὐδενὶ ἄλλῳ ἀνθρώπων ἐοικώσ. καὶ ταῦτα χρησμοί τε ἐπισημῆναι ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῇ Ἀλεξάνδρου λέγονται καὶ φάσματα ἄλλα ἄλλοισ γενόμενα καὶ ἐνύπνια φανέντα ἄλλα ἄλλοισ καὶ ἡ ἐσ τοῦτο ἐξ ἀνθρώπων τιμή τε αὐτοῦ καὶ μνήμη οὐκ ἀνθρωπίνη οὖσα, καὶ νῦν δὲ διὰ τοσούτου ἄλλοι χρησμοὶ ἐπὶ τῇ τιμῇ αὐτοῦ τῷ ἔθνει τῷ Μακεδόνων χρησθέντεσ. ἐπεὶ καὶ αὐτὸσ ἐμεμψάμην ἔστιν ἃ ἐν τῇ ξυγγραφῇ τῶν Ἀλεξάνδρου ἔργων, ἀλλὰ αὐτόν γε Ἀλέξανδρον οὐκ αἰσχύνομαι θαυμάζων·

τὰ δὲ ἔργα ἐκεῖνα ἐκάκισα ἀληθείασ τε ἕνεκα τῆσ ἐμῆσ καὶ ἅμα ὠφελείασ τῆσ ἐσ ἀνθρώπουσ· ἐφ̓ ὅτῳ ὡρμήθην οὐδὲ αὐτὸσ ἄνευ θεοῦ ἐσ τήνδε τὴν ξυγγραφήν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION