Arrian, Anabasis, book 7, chapter 26

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 26)

Οὕτωσ ἐν ταῖσ ἐφημερίσι ταῖσ βασιλείοισ ἀναγέγραπται, καὶ ἐπὶ τούτοισ ὅτι οἱ στρατιῶται ἐπόθησαν ἰδεῖν αὐτόν, οἱ μέν, ὡσ ζῶντα ἔτι ἴδοιεν, οἱ δέ, ὅτι τεθνηκέναι ἤδη ἐξηγγέλλετο, ἐπικρύπτεσθαι δὲ αὐτοῦ ἐτόπαζον πρὸσ τῶν σωματοφυλάκων τὸν θάνατον, ὡσ ἔγωγε δοκῶ· τοὺσ πολλοὺσ δὲ ὑπὸ πένθουσ καὶ πόθου τοῦ βασιλέωσ βιάσασθαι ἰδεῖν Ἀλέξανδρον. τὸν δὲ ἄφωνον μὲν εἶναι λέγουσι παραπορευομένησ τῆσ στρατιᾶσ, δεξιοῦσθαι δὲ ὡσ ἑκάστουσ τήν τε κεφαλὴν ἐπαίροντα μόγισ καὶ τοῖν ὀφθαλμοῖν ἐπισημαίνοντα. λέγουσι δὲ αἱ ἐφημερίδεσ αἱ βασίλειοι ἐν τοῦ Σαράπιδοσ τῷ ἱερῷ Πείθωνά τε ἐγκοιμηθέντα καὶ Ἄτταλον καὶ Δημοφῶντα καὶ Πευκέσταν, πρὸσ δὲ Κλεομένην τε καὶ Μενίδαν καὶ Σέλευκον, ἐπερωτᾶν τὸν θεὸν εἰ λῷον καὶ ἄμεινον Ἀλεξάνδρῳ εἰσ τὸ ἱερὸν τοῦ θεοῦ κομισθέντα καὶ ἱκετεύσαντα θεραπεύεσθαι πρὸσ τοῦ θεοῦ·

καὶ γενέσθαι φήμην τινὰ ἐκ τοῦ θεοῦ μὴ κομίζεσθαι εἰσ τὸ ἱερόν, ἀλλὰ αὐτοῦ μένοντι ἔσεσθαι ἄμεινον. ταῦτά τε ἀπαγγεῖλαι τοὺσ ἑταίρουσ καὶ Ἀλέξανδρον οὐ πολὺ ὕστερον ἀποθανεῖν, ὡσ τοῦτο ἄρα ἤδη ὂν τὸ ἄμεινον.

οὐ πόρρω δὲ τούτων οὔτε Ἀριστοβούλῳ οὔτε Πτολεμαίῳ ἀναγέγραπται. οἱ δὲ καὶ τάδε ἀνέγραψαν, ἐρέσθαι μὲν τοὺσ ἑταίρουσ αὐτὸν ὅτῳ τὴν βασιλείαν ἀπολείπει, τὸν δὲ ὑποκρίνασθαι ὅτι τῷ κρατίστῳ· οἱ δέ, προσθεῖναι πρὸσ τούτῳ τῷ λόγῳ ὅτι μέγαν ἐπιτάφιον ἀγῶνα ὁρᾷ ἐφ αὑτῷ ἐσόμενον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION