Arrian, Anabasis, book 7, chapter 24

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 24)

Ἀλλὰ γὰρ αὐτῷ ἤδη Ἀλεξάνδρῳ ἐγγὺσ ἦν τὸ τέλοσ. καί τι καὶ τοῖόνδε πρὸ τῶν μελλόντων σημῆναι λέγει Ἀριστόβουλοσ· καταλοχίζειν μὲν αὐτὸν τὴν στρατιὰν τὴν σὺν Πευκέστᾳ τε ἐκ Περσῶν καὶ ἀπὸ θαλάσσησ ξὺν Φιλοξένῳ καὶ Μενάνδρῳ ἥκουσαν ἐσ τὰσ Μακεδονικὰσ τάξεισ· διψήσαντα δὲ ἀποχωρῆσαι ἐκ τῆσ ἕδρασ καταλιπόντα ἔρημον τὸν θρόνον τὸν βασίλειον. εἶναι δὲ κλίνασ ἑκατέρωθεν τοῦ θρόνου ἀργυρόποδασ, ἐφ̓ ὧν οἱ ἀμφ̓ αὐτὸν ἑταῖροι ἐκάθηντο.

τῶν τινα οὖν ἠμελημένων ἀνθρώπων, οἱ δὲ καὶ τῶν ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ὄντα λέγουσιν, ἔρημον ἰδόντα τὸν θρόνον καὶ τὰσ κλίνασ, περὶ τῷ θρόνῳ δὲ ἑστηκότασ τοὺσ εὐνούχουσ, καὶ γὰρ καὶ οἱ ἑταῖροι ξυνανέστησαν τῷ βασιλεῖ ἀποχωροῦντι, διελθόντα διὰ τῶν εὐνούχων ἀναβῆναί τε ἐπὶ τὸν θρόνον καὶ καθέζεσθαι. τοὺσ δὲ οὐκ ἀναστῆσαι μὲν αὐτὸν ἐκ τοῦ θρόνου κατὰ δή τινα νόμον Περσικόν, περιρρηξαμένουσ δὲ τύπτεσθαι τά τε στήθη καὶ τὰ πρόσωπα ὡσ ἐπὶ μεγάλῳ κακῷ.

ταῦτα ὡσ ἐξηγγέλθη Ἀλεξάνδρῳ, κελεῦσαι στρεβλωθῆναι τὸν καθίσαντα, μήποτε ἐξ ἐπιβουλῆσ ξυντεταγμένον τοῦτο ἔδρασε γνῶναι ἐθέλοντα. τὸν δὲ οὐδὲν ἄλλο κατειπεῖν ὅτι μὴ ἐπὶ νοῦν οἱ ἐλθὸν οὕτω πρᾶξαι· ᾗ δὴ καὶ μᾶλλον ἐπ̓ οὐδενὶ ἀγαθῷ ξυμβῆναι αὐτῷ οἱ μάντεισ ἐξηγοῦντο. Ἡμέραι τε οὐ πολλαὶ ἐπὶ τούτῳ ἐγένοντο καὶ τεθυκὼσ τοῖσ θεοῖσ τάσ τε νομιζομένασ θυσίασ ἐπὶ ξυμφοραῖσ ἀγαθαῖσ καί τινασ καὶ ἐκ μαντείασ εὐωχεῖτο ἅμα τοῖσ φίλοισ καὶ ἔπινε πόρρω τῶν νυκτῶν.

δοῦναι δὲ λέγεται καὶ τῇ στρατιᾷ ἱερεῖα καὶ οἶνον κατὰ λόχουσ καὶ ἑκατοστύασ. ἀπὸ δὲ τοῦ πότου αὐτὸν μὲν ἀπαλλάττεσθαι ἐθέλειν ἐπὶ κοιτῶνα εἰσὶν οἳ ἀνέγραψαν· Μήδιον δὲ αὐτῷ ἐντυχόντα, τῶν ἑταίρων ἐν τῷ τότε τὸν πιθανώτατον, δεηθῆναι κωμάσαι παρὰ οἷ· γενέσθαι γὰρ ἂν ἡδὺν τὸν κῶμον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION