Arrian, Anabasis, book 7, chapter 23

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 23)

Ἐπανελθὼν δὲ ἐσ Βαβυλῶνα καταλαμβάνει Πευκέσταν ἥκοντα ἐκ Περσῶν, ἄγοντα στρατιὰν Περσῶν ἐσ δισμυρίουσ· ἦγε δὲ καὶ Κοσσαίων καὶ Ταπούρων οὐκ ὀλίγουσ, ὅτι καὶ ταῦτα ἔθνη τῶν προσχώρων τῇ Περσίδι μαχιμώτατα εἶναι ἐξηγγέλλετο. ἧκε δὲ αὐτῷ καὶ Φιλόξενοσ στρατιὰν ἄγων ἀπὸ Καρίασ καὶ Μένανδροσ ἐκ Λυδίασ ἄλλουσ καὶ Μενίδασ τοὺσ ἱππέασ ἄγων τοὺσ αὐτῷ ξυνταχθέντασ. καὶ πρεσβεῖαι δὲ ἐν τούτῳ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ ἧκον, καὶ τούτων οἱ πρέσβεισ αὐτοί τε ἐστεφανωμένοι Ἀλεξάνδρῳ προσῆλθον καὶ ἐστεφάνουν αὐτὸν στεφάνοισ χρυσοῖσ, ὡσ θεωροὶ δῆθεν ἐσ τιμὴν θεοῦ ἀφιγμένοι.

τῷ δὲ οὐ πόρρω ἄρα ἡ τελευτὴ ἦν. Ἔνθα δὴ τούσ τε Πέρσασ ἐπαινέσασ τῆσ προθυμίασ, ὅτι πάντα Πευκέστᾳ ἐπείθοντο, καὶ αὐτὸν Πευκέσταν τῆσ ἐν κόσμῳ αὐτῶν ἐξηγήσεωσ, κατέλεγεν αὐτοὺσ ἐσ τὰσ Μακεδονικὰσ τάξεισ, δεκαδάρχην μὲν τῆσ δεκάδοσ ἡγεῖσθαι Μακεδόνα καὶ ἐπὶ τούτῳ διμοιρίτην Μακεδόνα καὶ δεκαστάτηρον, οὕτωσ ὀνομαζόμενον ἀπὸ τῆσ μισθοφορᾶσ, ἥντινα μείονα μὲν τοῦ διμοιρίτου, πλείονα δὲ τῶν οὐκ ἐν τιμῇ στρατευομένων ἔφερεν·

ἐπὶ τούτοισ δὲ δώδεκα Πέρσασ καὶ τελευταῖον τῆσ δεκάδοσ Μακεδόνα, δεκαστάτηρον καὶ τοῦτον, ὥστε ἐν τῇ δεκάδι τέσσαρασ μὲν εἶναι Μακεδόνασ, τοὺσ μὲν τῇ μισθοφορᾷ προὔχοντασ, τὸν δὲ τῇ ἀρχῇ τῆσ δεκάδοσ, δώδεκα δὲ Πέρσασ, τοὺσ μὲν Μακεδόνασ τὴν πάτριον ὅπλισιν ὡπλισμένουσ, τοὺσ δὲ Πέρσασ τοὺσ μὲν τοξότασ, τοὺσ δὲ καὶ μεσάγκυλα ἔχοντασ.

Ἐν τούτῳ δὲ πολλάκισ μὲν τοῦ ναυτικοῦ ἀπεπειρᾶτο, πολλαὶ δὲ ἔριδεσ αὐτῷ τῶν τριήρων καὶ ὅσαι τετρήρεισ κατὰ τὸν ποταμὸν ἐγίγνοντο, καὶ ἀγῶνεσ τῶν τε ἐρετῶν καὶ τῶν κυβερνητῶν καὶ στέφανοι τῶν νικώντων.

Ἧκον δὲ καὶ παρὰ Ἄμμωνοσ οἱ θεωροὶ οὕστινασ ἐστάλκει ἐρησομένουσ ὅπωσ θέμισ αὐτῷ τιμᾶν Ἡφαιστίωνα·

οἱ δὲ ὡσ ἡρ́ωϊ ἔφησαν ὅτι θύειν θέμισ ὁ Ἄμμων λέγει. ὁ δὲ ἔχαιρέ τε τῇ μαντείᾳ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦδε ὡσ ἡρ́ωα ἐγέραιρε. καὶ Κλεομένει, ἀνδρὶ κακῷ καὶ πολλὰ ἀδικήματα ἀδικήσαντι ἐν Αἰγύπτῳ, ἐπιστέλλει ἐπιστολήν. καὶ ταύτην τῆσ μὲν ἐσ Ἡφαιστίωνα καὶ ἀποθανόντα φιλίασ ἕνεκα καὶ μνήμησ οὐ μέμφομαι ἔγωγε, ἄλλων δὲ πολλῶν ἕνεκα μέμφομαι. ἔγωγε γὰρ ἡ ἐπιστολὴ κατασκευασθῆναι Ἡφαιστίωνι ἡρῷον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ τῇ Αἰγυπτίᾳ, ἔν τε τῇ πόλει αὐτῇ καὶ ἐν τῇ νήσῳ τῇ Φάρῳ, ἵνα ὁ πύργοσ ἐστὶν ὁ ἐν τῇ νήσῳ, μεγέθει τε μέγιστον καὶ πολυτελείᾳ ἐκπρεπέστατον, καὶ ὅπωσ ἐπικρατήσῃ ἐπικαλεῖσθαι ἀπὸ Ἡφαιστίωνοσ, καὶ τοῖσ συμβολαίοισ καθ̓ ὅσα οἱ ἔμποροι ἀλλήλοισ ξυμβάλλουσιν ἐγγράφεσθαι τὸ ὄνομα Ἡφαιστίωνοσ.

ταῦτα μὲν οὐκ ἔχω μέμψασθαι, πλήν γε δὴ ὅτι οὐκ ἐπὶ μεγάλοισ μεγάλωσ διεσπουδάζετο.

ἐκεῖνα δὲ καὶ πάνυ μέμφομαι. ἢν γὰρ καταλάβω ἐγώ, ἔλεγε τὰ γράμματα, τὰ ἱερὰ τὰ ἐν Αἰγύπτῳ καλῶσ κατεσκευασμένα καὶ τὰ ἡρῷα τὰ Ἡφαιστίωνοσ, εἴ τέ τι πρότερον ἡμάρτηκασ, ἀφήσω σε τούτου, καὶ τὸ λοιπόν, ὁπηλίκον ἂν ἁμάρτῃσ, οὐδὲν πείσῃ ἐξ ἐμοῦ ἄχαρι. τοῦτο ἀνδρὶ ἄρχοντι πολλῆσ μὲν χώρασ, πολλῶν δὲ ἀνθρώπων ἐκ βασιλέωσ μεγάλου ἐπεσταλμένον, ἄλλωσ τε καὶ κακῷ ἀνδρί, οὐκ ἔχω ἐπαινέσαι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION