Arrian, Anabasis, book 7, chapter 21

(아리아노스, Anabasis, book 7, chapter 21)

λιμὴν δὲ πρὸσ Βαβυλῶνι ὠρύσσετο, ἐκπλεῖ ἐκ Βαβυλῶνοσ κατὰ τὸν Εὐφράτην ὡσ ἐπὶ τὸν Πολλακόπαν καλούμενον ποταμόν. ἀπέχει δὲ οὗτοσ τῆσ Βαβυλῶνοσ σταδίουσ ὅσον ὀκτακοσίουσ, καὶ ἔστι διῶρυξ αὕτη [ὁ Πολλακόπασ] ἐκ τοῦ Εὐφράτου, οὐχὶ δὲ ἐκ πηγῶν τισ ἀνίσχων ποταμόσ. ὁ γὰρ Εὐφράτησ ποταμὸσ ῥέων ἐκ τῶν Ἀρμενίων ὀρῶν χειμῶνοσ μὲν ὡρ́ᾳ προχωρεῖ κατὰ τὰσ ὄχθασ, οἱᾶ δὴ οὐ πολλοῦ ὄντοσ αὐτῷ τοῦ ὕδατοσ·

ἦροσ δὲ ὑποφαίνοντοσ καὶ πολὺ δὴ μάλιστα ὑπὸ τροπάσ, ἅστινασ τοῦ θέρουσ ὁ ἥλιοσ ἐπιστρέφει, μέγασ τε ἐπέρχεται καὶ ὑπερβάλλει ὑπὲρ τὰσ ὄχθασ ἐσ τὴν γῆν τὴν Ἀσσυρίαν· τηνικαῦτα γὰρ αἱ χιόνεσ αἱ ἐπὶ τοῖσ ὄρεσι τοῖσ Ἀρμενίοισ κατατηκόμεναι αὔξουσιν αὐτῷ τὸ ὕδωρ ἐπὶ μέγα.

ὅτι δὲ ἐπιπολῆσ ἐστιν αὐτῷ καὶ ὑψηλὸσ ὁ ῥοῦσ, ὑπερβάλλει ἐσ τὴν χώραν, εἰ μή τισ ἀναστομώσασ αὐτὸν κατὰ τὸν Πολλακόπαν ἐσ τὰ ἕλη τε ἐκτρέψειε καὶ τὰσ λίμνασ, αἳ δὴ ἀρχόμεναι ἀπὸ ταύτησ τῆσ διώρυχοσ διήκουσιν> ἔστε ἐπὶ τὴν ξυνεχῆ τῇ Ἀράβων γῇ, καὶ ἔνθεν μὲν ἐσ τέναγοσ ἐπὶ πολύ, ἐκ δὲ τοῦ ἐσ θάλασσαν κατὰ πολλά τε καὶ ἀφανῆ στόματα ἐκδίδωσι. τετηκυίασ δὲ τῆσ χιόνοσ ἀμφὶ Πλειάδων μάλιστα δύσιν ὀλίγοσ τε ὁ Εὐφράτησ ῥέει καὶ οὐδὲν μεῖον τὸ πολὺ αὐτοῦ κατὰ τὸν Πολλακόπαν ἐκδιδοῖ ἐσ τὰσ λίμνασ.

εἰ δή τισ μὴ ἀποφράξειε τὸν Πολλακόπαν αὖθισ, ὡσ κατὰ τὰσ ὄχθασ ἐκτραπὲν φέρεσθαι τὸ ὕδωρ κατὰ πόρου, ἐκένωσεν ἂν τὸν Εὐφράτην ἐσ αὑτόν, ὡσ μηδ̓ ἐπάρδεσθαι ἀπ̓ αὐτοῦ τὴν Ἀσσυρίαν γῆν. ἀλλὰ ἀπεφράσσοντο γὰρ αἱ ἐσ τὸν Πολλακόπαν τοῦ Εὐφράτου ἐκβολαὶ πρὸσ τοῦ σατράπου τῆσ Βαβυλωνίασ πολλῷ πόνῳ, καίπερ οὐ χαλεπῶσ ἀναστομούμεναι, ὅτι ἰλυώδησ τε ἡ ταύτῃ γῆ καὶ πηλὸσ ἡ πολλὴ αὐτῆσ, οἱά δεχομένη τὸ ὕδωρ τοῦ ποταμοῦ μὴ εὐμαρῆ τὴν ἀποστροφὴν αὐτοῦ παρέχειν·

ἀλλὰ καὶ ἐσ τρίτον μῆνα Ἀσσυρίων ἄνδρεσ ὑπὲρ τοὺσ μυρίουσ ἐν τῷδε τῷ πόνῳ ξυνείχοντο. Ταῦτα ἀπαγγελθέντα ἐπήγαγεν Ἀλέξανδρον ὠφελῆσαί τι τὴν χώραν τὴν Ἀσσυρίαν. ἔνθεν μὲν δὴ ἐσ τὸν Πολλακόπαν ἐτρέπετο τοῦ Εὐφράτου ὁ ῥοῦσ, ταύτῃ δὲ ἔγνω βεβαίωσ ἀποκλεῖσαι τὴν ἐκβολήν·

προελθόντι δὲ ὅσον σταδίουσ τριάκοντα ὑπόπετροσ ἡ γῆ ἐφαίνετο, οἱά διακοπεῖσα, εἰ ξυναφὴσ ἐγένετο τῇ πάλαι διώρυχι τῇ κατὰ τὸν Πολλακόπαν, οὔτ̓ ἂν διαχεῖσθαι παρέχειν τὸ ὕδωρ ὑπὸ στερρότητοσ τῆσ γῆσ, τήν τε ἀποστροφὴν αὐτοῦ τῇ τεταγμένῃ ὡρ́ᾳ μὴ χαλεπῶσ γίγνεσθαι. τούτων ἕνεκα ἐπί τε τὸν Πολλακόπαν ἔπλευσε καὶ κατ̓ αὐτὸν καταπλεῖ ἐσ τὰσ λίμνασ ὡσ ἐπὶ τὴν Ἀράβων γῆν.

ἔνθα χῶρόν τινα ἐν καλῷ ἰδὼν πόλιν ἐξῳκοδόμησέ τε καὶ ἐτείχισε, καὶ ἐν ταύτῃ κατῴκισε τῶν Ἑλλήνων τινὰσ τῶν μισθοφόρων, ὅσοι τε ἑκόντεσ καὶ ὅσοι ὑπὸ γήρωσ ἢ κατὰ πήρωσιν ἀπόλεμοι ἦσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION